Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Vệ sinh môi trường, rác thải

Xử lý nghiêm vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, tập kết bến bãi kinh doanh khoáng sản và bảo vệ đê điều

Xử lý nghiêm vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, tập kết bến bãi kinh doanh khoáng sản và bảo vệ đê điều
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, tập kết bến bãi kinh doanh khoáng sản và bảo vệ đê điều

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, tập kết bến bãi kinh doanh khoáng sản và bảo vệ đê điều.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ đê điều. Ảnh minh họa.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành: Sở Tài nguyên và Môi trường, Nông nghip và Phát trin nông thôn, Giao thông vận tải, Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý được phân công có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, nội dung phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt đông khai thác, tập kết bến bãi, kinh doanh khoáng sản và bảo vệ đê điều theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1231/TTg-CN ngày 11-9-2020. Lưu ý: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ đê điều, phòng, chống thiên tai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước; yêu cầu các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động khai thác vận chuyển, tập kết bến bãi kinh doanh khoáng sản (cát, sỏi) nghiêm chỉnh chấp hành các quy định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, bờ biển; kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kể cả xử lý trách nhiệm người đứng đầu địa phương, cơ quan chuyên ngành, người không hoàn thành nhiệm vụ được giao, để xảy ra tình trạng khai thác, tập kết bến bãi, kinh doanh khoáng sản trái phép, không đúng quy định, gây sạt lở, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, ảnh hưởng đến hạ tầng kỹ thuật, đê điều.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thc hiện công tác quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản của các sở, ngành chuyên môn và các địa phương theo Kế hoach số 3098/KH-UBND ngày 3-4-2018 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TU ngày 18-12-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động quản lý, khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản cát, sỏi và đất, đá làm vật liệu thông thường trên địa bàn tỉnh; định kỳ hàng tháng tổng hợp, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chấn chỉnh, xử lý các vấn đề phát sinh theo quy định.

Tin và ảnh: THANH HIỀN

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovidĐánh giá CCHC CBCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC TC, DNHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

4/1/2023 8:51:09 PM

^ Về đầu trang