Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Ủy ban nhân dân

           

     

    - Ông: Trương Văn Hiến - Chủ tịch UBND xã

    - Số điện thoại: 0986256539

   - Ông : Đặng Ân - PCT .UBND xã

   - Số điện thoại:0382554033

 

 - Ông: Phạm Xuân Thanh - PCT. UBND xã

 - Số điện thoại: 0983287115

         

 

                        

                       

Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovidĐánh giá CCHC CBCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC TC, DNHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

4/1/2023 9:40:33 PM

^ Về đầu trang