Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Chỉ thị - Điều hành

Ủy ban nhân dân xã thành lập Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch Covid -19

Ủy ban nhân dân xã thành lập Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch Covid -19
Ngày 12/8/2021, Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang ban hành Quyết định số 505/QĐ - UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo phong trào " Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch Covid -19. Ban chỉ đạo phong trào" Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch Covid -19 do Đồng chí Chủ tịch làm Trưởng ban, PCT phụ trách Văn hóa xã hội làm Phó ban, mời các ngành đoàn thể làm thành viên.

Ngày 12/8/2021, Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang ban hành Quyết định số 505/QĐ - UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo phong trào " Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch Covid -19.
Ban chỉ đạo phong trào" Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch Covid -19 do Đồng chí Chủ tịch làm Trưởng ban, PCT phụ trách Văn hóa xã hội làm Phó ban, mời các ngành đoàn thể làm thành viên.

Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch phát động phong trào "Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn toàn xã, phân công nhiệm vụ cho các Tổ tự quản  ở thôn,thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Tổ tự quản

Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng ban phân công.

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovidĐánh giá CCHC CBCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC TC, DNHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/5/2023 12:33:21 AM

^ Về đầu trang