Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Chỉ thị - Điều hành

Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang ban hành quyết định thành lập Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid - 19

Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang ban hành quyết định thành lập Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid - 19
Ngày 26/8/2021, Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang ban hành quyết định số 519/QĐ - UBND về việc thành lập Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid - 19. Theo đó Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid -19 do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm chỉ huy trưởng, 02 Phó Chủ tịch làm phó chủy huy trưởng, mời Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Phó chỉ huy trưởng, các cán bộ công chức làm thành viên.

Ngày 26/8/2021, Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang ban hành quyết định số 519/QĐ - UBND về việc thành lập Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid - 19. Theo đó Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid -19 do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm chỉ huy trưởng, 02 Phó Chủ tịch làm phó chủy huy trưởng, mời Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Phó chỉ huy trưởng, các cán bộ công chức làm thành viên.

Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid - 19 có nhiệm vụ tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến chỉ đạo từ cấp trên trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19, tiếp nhạn các thông tin khẩn cấp về tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã Ninh Quang, kết quả chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 tại các thôn. Thường xuyên nắm bắt, tiếp nhận ý kiến phản ánh, khó khăn, vướng mắc của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19.

Trung tâm chỉ huy trực 24/7, hằng ngày các thành viên tiếp nhận thông tin, kịp thời báo cáo Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó theo từng lĩnh vực phụ trách và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ

 

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovidĐánh giá CCHC CBCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC TC, DNHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾN



Video

1/31/2023 8:26:14 AM

^ Về đầu trang