Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Kế hoạch - Lịch công tác

Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang ban hành kế hoạch tuyên truyền nâng cao kiến thức về Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020

Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang ban hành kế hoạch tuyên truyền nâng cao kiến thức về Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020
Ngày 21/9/2020 Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang ban hành kế hoạch tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới. Kế hoạch Nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cấp thôn và các tâng lớp nhân dân về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình và vì sự tiến bộ của phụ nữ, giảm khoảng cách giới, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trên mọi lĩnh vực.

Ngày 21/9/2020 Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang ban hành kế hoạch tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới.
Kế hoạch Nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cấp thôn và các tâng lớp nhân dân về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình và vì sự tiến bộ của phụ nữ, giảm khoảng cách giới, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trên mọi lĩnh vực.

Tăng cường công tác phối hợp liên ngành thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, kế hoạch về bình đẳng giới góp phần thực hiện thành công chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020, tạp thuận lợi để tiếp tục tiến tới đạt các mục tiêu của chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trong giai đoạn tiếp theo.

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovidĐánh giá CCHC CBCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC TC, DNHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/4/2023 11:40:29 PM

^ Về đầu trang