Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Kế hoạch - Lịch công tác

Ủy ban nhân dân xã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022

Ủy ban nhân dân xã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022
Ngày 19/8/2021, Ủy ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch số 67/KH - UBND về việc tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Đảm bảo kịp thời, theo dõi chặt chẽ quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 hoàn thành chỉ tiêu thị xã giao, lựa chọn các thanh niên có đủ sức khỏe, trình độ, lý lịch chính trịnh, phẩm chất đạo đức tốt phục vụ quân đội.

Ngày 19/8/2021, Ủy ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch số 67/KH - UBND về việc tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022.
Đảm bảo kịp thời, theo dõi chặt chẽ quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 hoàn thành chỉ tiêu thị xã giao, lựa chọn các thanh niên có đủ sức khỏe, trình độ, lý lịch chính trịnh, phẩm chất đạo đức tốt phục vụ quân đội.

Việc ban hành kế hoạch nhằm đàm bảo phát huy vai trò, trách nhiệm của các ngành, đoàn thể từ xã đến thôn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức đầy đủ về Luật NVQS, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lời của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc

Trong quá trình tổ chức triển khai thực bảo đảm tuyển chọn người nào chắc người đó, công bằng, đúng luật, không để sai sót, khiếu nại, khiếu kiện.

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovidĐánh giá CCHC CBCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC TC, DNHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

11/28/2021 2:45:05 PM

^ Về đầu trang