Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Kế hoạch - Lịch công tác

Ủy ban nhân dân xã ban hành kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn xã Ninh Quang

Ủy ban nhân dân xã ban hành kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn xã Ninh Quang
Hiên nay việc phát triển ngành nghề nông thôn đang hoạt động nhỏ lẻ, quy mô gia đình, phân tán nhiều ngành nghề, không có ngành nghề trọng tâm mang tính chất làng nghề nên chưa có chương trình, dự án hỗ trợ từ cấp trên. Hiện nay trên địa bàn xã có 05 doanh nghiệp, trong đó có 04 doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực dịch sản xuất, 01 doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực sản xuất gạch ngói, có 04 tổ liên kết và 2 HTX Nông nghiệp.

Hiên nay việc phát triển ngành nghề nông thôn đang hoạt động nhỏ lẻ, quy mô gia đình, phân tán nhiều ngành nghề, không có ngành nghề trọng tâm mang tính chất làng nghề nên chưa có chương trình, dự án hỗ trợ từ cấp trên.
Hiện nay trên địa bàn xã có 05 doanh nghiệp, trong đó có 04 doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực dịch sản xuất, 01 doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực sản xuất gạch ngói, có 04 tổ liên kết và 2 HTX Nông nghiệp.

Việc phát triển ngành nghề nông thôn có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn góp phần tạo việc làm tại chỗ, tăng thu nhập cho lao động nông thôn, tạo điều kiện xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho nhân dân. Việc duy trì và phát triển ổn định cho các ngành nghề nông nghiệp đến năm 2025, địa phương đã có những chủ trương củng cố, giữ vững hiện đại hóa các ngành nghề - tiểu thủ công nghiệp ở các hộ gia đình nhằm khắc phục dần tình trạng thuần nông, khuyến khích tăng cường đầu tư trang thiết bị tiên tiến cho phát triển nghề nông thôn, đẩy mạnh liên kết sản xuất, khuyến khích thành lập mới các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác nâng cao năng lực sản xuất, chú trọng xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu tăng khả năng canh tranh trên thị trường, góp phần thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm".

                                                                                                                                                                              Ngọc Giàu

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovidĐánh giá CCHC CBCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC TC, DNHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/4/2023 11:50:46 PM

^ Về đầu trang