Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Chỉ thị - Điều hành

Ủy ban nhân dân xã Ban hành kế hoạch kiểm tra An toàn thực phẩm trong dịp Tết Tân Sửu 2021

Ủy ban nhân dân xã Ban hành kế hoạch kiểm tra An toàn thực phẩm trong dịp Tết Tân Sửu 2021
Ngày 20/01/2021, Ủy ban nhân dân xã đã ban hành kế hoạch số 04/KH - UBND ngày 20/01/2021 về việc kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Tân Sửu 2021

UỶ BAN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 XÃ NINH QUANG                            Độc Lập- Tự Do- Hạnh phúc

 

 

   Số:      /KH-UBND                     Ninh Quang, ngày 19 tháng  01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra về an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

 

 

Thực hiện theo kế hoạch số: 24/KH-UBND, ngày 06 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thị Xã Ninh Hòa về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021;

Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang ban hành kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 như sau:

I. Mục tiêu

          Kiểm soát bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh, chế biến và sử dụng thực phẩm; tăng cường phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

          Hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

          Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tập trung vào các nhóm sảm phẩm tiêu dùng nhiều trong dịp Tết.

          Tăng cường huy động các kênh thông tin truyền thông để phổ biến các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như những kiến thức lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng của người dân.

          II.Thời gian và phạm vi kiểm tra

          Thời gian: Từ ngày 31/01/2021 đến hết ngày 06/02/2021

          Phạm vi kiểm tra: Trên địa bàn toàn xã

          II.Đối tượng, nội dung

          1.Đối tượng kiểm tra

          Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, buôn bán thực phẩm, dịch vụ ăn uống đường phố, tập trung vào các cơ sở sản xuất các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết như: Rượu, bia, bánh, mứt, kẹo, nước giải khác, thịt, trứng, sữa, các phụ gia thực phẩm.

          2.Nội dung kiểm tra

          a. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

          - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

          - Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (đối với các cơ sở thuộc diện cấp giấy chứng nhận);

          - Giấy xác nhận đủ sức khỏe, giấy xác nhận kiến thức ATTP hoặc danh sách xác nhận tập huấn kiến thức ATTP của người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm (do chủ cơ sở xác nhận);

          - Nhãn sản phẩm hàng hóa thực phẩm (đối với những sản phẩm thuộc diện phải ghi nhãn);

          - Hồ sơ theo dõi chất lượng sản phẩm, phiếu kiểm nghiệm định kỳ;

- Điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ, con người được quy định tại Luật ATTP, Nghị định và Thông tư, văn bản quy phạm pháp luật của các Bộ: Bộ Y tế, Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Công thương;

- Quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm;

- Nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm;

- Nguồn nước dùng cho chế biến thực phẩm.

b. Đối với cơ sở thức ăn đường phố

          - Cơ sở có đảm bảo cách biệt nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm ;

- Thức ăn có được bày bán trên giá, kệ, phương tiện bảo đảm an toàn thực phẩm;

- Kiểm tra nguyên liệu, phụ gia thực phẩm;

- Kiểm tra dụng cụ ăn uống, chứa đựng thực phẩm;

- Kiểm tra dụng cụ che nắng, mưa, bụi bẩn, côn trùng và động vật gây hại;

- Kiểm tra nguồn nước phục vụ chế biến, kinh doanh thực phẩm;

- Kiểm tra điều kiện sức khỏe, kiến thức và thực hành của chủ và người trực tiếp chế biến, kinh doanh thực phẩm;

- Các nội dung khác có liên quan

III.Triển khai thực hiện

1. Trạm y tế xã

Phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện tốt công tác kiểm tra, thông tin tuyên truyền về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đảm bảo sẵn sàng trang thiết bị, thuốc, vật tư và các phương tiện để xử lý và cứu chữa kịp thời nạn nhân bị ngộ độc thực phẩm, phối hợp điều tra nguyên nhân khi có ngộ độc xảy ra.

2. Cán bộ An toàn thực phẩm

Tham mưu với lãnh đạo xây dựng kế hoach, thành lập đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Phối hợp với Trạm y tế tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm, cơ sở buôn bán thức ăn đường phố trên địa bàn toàn xã.

 

 

 

3. Công chức phụ trách nông nghiệp và môi trường và cán bộ thú y

Chủ trì phối hợp với ngành có liên quan kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm có nguy cơ cao

Xử lý nghiêm các trường hợp thực phẩm không đảm bảo chất lượng vệ sinh ATTP, kiên quyết không để các sản phẩm không đảm bảo chất lượng đến tay người tiêu dùng.

4. Công an xã

Cử thành viên tham gia cùng với Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tham gia giải quyết các vụ việc phát sinh về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.

5. Đài truyền thanh xã

Phổ biến các quy định về an toàn thực phẩm, kiến thức về an toàn thực phẩm; phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trên hệ thống truyền thanh của xã để mọi người dân biết.

Tuyên truyền Luật An toàn thực phẩm năm 2010; Nghị định số 178/2013/NĐ – CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về ATTP; Nghị định số 97/2017/NĐ – CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 81/NĐ – CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính;

6. 09 Trưởng thôn

Phối hợp cùng đoàn kiểm tra liên ngành, theo dõi nắm bắt tình hình các cơ sở kinh doanh, chế biến về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn quản lý.

Trên đây là kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đề nghị các ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện nhiêm túc các nội dung nêu trên./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Phòng y tế thị xã;( VBĐT)                                                                                                            KT. CHỦ TỊCH  

- Các ngành, đoàn thể liên quan;                                                                                                  PHÓ CHỦ TỊCH

- Trạm y tế;                                                                                                                                        (Đã ký)

- Lưu VT.                                                                                                                                   Phạm Xuân Thanh

 

 

 

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovidĐánh giá CCHC CBCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC TC, DNHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

4/1/2023 9:58:23 PM

^ Về đầu trang