Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Vệ sinh môi trường, rác thải

Trồng hơn 12 triệu cây xanh trong giai đoạn 2021 -2025

Trồng hơn 12 triệu cây xanh trong giai đoạn 2021 -2025
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” theo Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 1-4-2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. heo Đề án “Trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” tại Quyết định số 524/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh Khánh Hòa hoàn thành trồng 12,087 triệu cây xanh, trong đó: Trồng 8,5 triệu cây phân tán và 3,587 triệu cây trồng rừng tập trung (tương đương 1.600 héc ta). Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả rà soát quỹ đất tại địa phương, tỉnh Khánh Hòa xác định giai đoạn 2021 - 2025 sẽ trồng 12,111 triệu cây xanh phù hợp với điều kiện sinh thái, quy hoạch và quỹ đất hiện có của từng địa phương, trong đó: Trồng 4,953 triệu cây phân tán tại khu vực đô thị, khu dân cư tập trung, ưu tiên trồng cây bản địa, các loài cây thân gỗ, cây đa... và 7,158 triệu cây trồng rừng tập trung (tương đương 3.631 héc ta bao gồm: Trồng rừng phòng hộ là 1.840 héc ta, rừng sản xuất là 1.791 héc ta), ưu tiên trồng rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ xung yếu và rừng phòng hộ ven biển.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” theo Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 1-4-2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

 

Trồng hơn 12 triệu cây xanh trong giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh minh họa. Ảnh: Lê Xưa.

Theo Đề án “Trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” tại Quyết định số 524/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh Khánh Hòa hoàn thành trồng 12,087 triệu cây xanh, trong đó: Trồng 8,5 triệu cây phân tán và 3,587 triệu cây trồng rừng tập trung (tương đương 1.600 héc ta). Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả rà soát quỹ đất tại địa phương, tỉnh Khánh Hòa xác định giai đoạn 2021 - 2025 sẽ trồng 12,111 triệu cây xanh phù hợp với điều kiện sinh thái, quy hoạch và quỹ đất hiện có của từng địa phương, trong đó: Trồng 4,953 triệu cây phân tán tại khu vực đô thị, khu dân cư tập trung, ưu tiên trồng cây bản địa, các loài cây thân gỗ, cây đa... và 7,158 triệu cây trồng rừng tập trung (tương đương 3.631 héc ta bao gồm: Trồng rừng phòng hộ là 1.840 héc ta, rừng sản xuất là 1.791 héc ta), ưu tiên trồng rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ xung yếu và rừng phòng hộ ven biển.

Để hoàn thành mục tiêu trên, kế hoạch đã đề ra 5 giải pháp sau: Tuyên truyền, giáo dục nâng cao năng lực, nhận thức và trách nhiệm các cấp, các ngành, chủ rừng và toàn xã hội trong việc bảo vệ và phát triển rừng, trồng cây xanh; rà soát quỹ đấtbố trí diện tích đất trồng rừng phòng hộ và trồng mới rừng sản xuất phù hợp với quy hoạch đảm bảo điều kiện để trồng cây, trồng rừng; lựa chọn cây giống có chất lượng với loài cây và tiêu chuẩn cây trồng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vịứng dụng khoa học công nghệ và kỹ thuậttăng cường huy động mọi nguồn lực xã hội, thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn triển khai để trồng và bảo vệ cây xanh.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sởngành, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiệntham mưu UBND tỉnh khen thưởng biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện kế hoạch, định kỳ hàng năm hoặc đột xuất (theo yêu cầu) báo cáo tình hình kết quả thực hiện về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

PHÚ QUỐC

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovidĐánh giá CCHC CBCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC TC, DNHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

4/1/2023 8:24:08 PM

^ Về đầu trang