Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Chính sách người có công

Triển khai thí điểm dịch vụ chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Triển khai thí điểm dịch vụ chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Toàn tỉnh hiện có hơn 55.000 hồ sơ của người được công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Trong đó, hiện có 6.833 người có công đang hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng với số tiền hơn 11.464 triệu đồng. Với mục tiêu tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chi trả trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng; trên tinh thần chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bưu điện tỉnh, xây dựng phương án thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ thống Bưu điện, và đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương thí điểm tại 68/136 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh Khánh Hòa.

Toàn tỉnh hiện có hơn 55.000 hồ sơ của người được công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.Trong đó, hiện 6.833 người có công đang hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng với số tiền hơn 11.464 triệu đồng.

Với mục tiêu tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chi trả trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng; trên tinh thần chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bưu điện tỉnh, xây dựng phương án thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ thống Bưu điện, và đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương thí điểm tại 68/136 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiến hành ký kết hợp đồng nguyên tắc với Bưu điện tỉnh để triển khai thực hiện. Thời gian thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện kể từ ngày 01/7 đến tháng 12/2021. Kết thúc thời gian thí điểm, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ đánh giá hiệu quả việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện để tham mưu UBND tỉnh triển khai chi trả trên phạm vi toàn tỉnh.

Việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ thống Bưu điện phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tăng cường xã hội hóa việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công; giảm áp lực công việc cho công chức ngành Lao động - Thương binh và Xã hội để tập trung vào công tác chuyên môn, đáp ứng vai trò tham mưu về chế độ chính sách của Ngành nói chung và cán bộ phụ trách Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã nói riêng; tách bạch giữa công tác quản lý, xác lập đối tượng với công tác chi trả, phòng ngừa khả năng trục lợi trong quá trình chi trả; đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, dịch vụ công, xây dựng nền hành chính công chuyên nghiệp, hiệu quả, minh bạch theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Tin, ảnh: Ngọc Thù

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovidĐánh giá CCHC CBCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC TC, DNHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

4/1/2023 8:37:59 PM

^ Về đầu trang