Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Phổ biến giáo dục pháp luật

Tăng cường công tác tuyên truyền một số quy định xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid -19

Tăng cường công tác tuyên truyền một số quy định xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid -19
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hoà (Thông báo số 159-TB/TU ngày 06/9/2021 và Thông báo số 164-TB/TU ngày 09/9/2021); ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh (Công văn số 8864/UBND-KGVX ngày 11/9/202). Nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân hiểu rõ các quy định pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, nâng cao ý thức tự giác chấp hành, góp phần đẩy lùi dịch Covid- 19 trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đã có văn bản số 1214/STP-PBGDPL ngày 20/9/2021 gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, đề nghị chỉ đạo thực hiện một số nội dung tuyên truyền về các hình thức, mức xử phạt vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, (i) về hình thức tuyên truyền bằng cách đăng tải trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của cơ quan đơn vị; trên mạng xã hội (Fanpage, Zalo…) của cơ quan, đơn vị, địa phương (nếu có); phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở và các hình thức phù hợp khác (Thông báo trên bản tin thôn, Tổ dân phố…); tuyên truyền trực quan tại các chốt kiểm dịch, các điểm lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vaccine…;(ii) về nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền, phổ biến một số quy định xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19 (chi tiết phụ lục tại đây): BBT

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hoà (Thông báo số 159-TB/TU ngày 06/9/2021 và Thông báo số 164-TB/TU ngày 09/9/2021); ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh (Công văn số 8864/UBND-KGVX ngày 11/9/202). Nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân hiểu rõ các quy định pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, nâng cao ý thức tự giác chấp hành, góp phần đẩy lùi dịch Covid- 19 trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đã có văn bản số 1214/STP-PBGDPL ngày 20/9/2021 gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, đề nghị chỉ đạo thực hiện một số nội dung tuyên truyền về các hình thức, mức xử phạt vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, (i) về hình thức tuyên truyền bằng cách đăng tải trên Cổng/Trang Thông tin điện tử  của cơ quan đơn vị; trên  mạng xã hội (Fanpage, Zalo…) của cơ quan, đơn vị, địa phương (nếu có); phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở và các hình thức phù hợp khác (Thông báo trên bản tin thôn, Tổ dân phố…); tuyên truyền trực quan tại các chốt kiểm dịch, các điểm lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vaccine…;(ii) về nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền, phổ biến một số quy định xử  lý vi phạm pháp luật trong  phòng, chống dịch Covid-19 (chi tiết phụ lục tại đây):

                                                                                                                                                                                                                BBT

 

MỨC XỬ PHẠT MỘT SỐ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID -19

(Kèm theo công văn số  1214/ STP-PBGDPL ngày 20 /9/2021 của Sở Tư pháp)

STT

Nội dung tuyên truyền

Căn cứ pháp lý

 

01

Không đeo khẩu trang; không giữ khoảng cách theo quy định khi tiếp xúc; ra ngoài  không cần thiết bị phạt tiền đến 3.000.000 đồng.

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

 

02

Vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định tại nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến 1.000.000 đồng, nếu vứt ra vỉa hè, đường phố bị phạt tiền tối đa đến 2.000.000 đồng.

Áp dụng điểm a Khoản 18 Điều 1 Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

 

03

Từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bị phạt tiền tối đa đến 20.000.000 đồng.

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 11 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

 

 

04

Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch bị phạt tiền tối đa đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân, tối đa đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức.

Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

 

05

Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp cấm kinh doanh, sử dụng loại thực phẩm là trung gian truyền bệnh bị phạt tiền tối đa đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân, tối đa đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức.

 

Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

 

 

06

 

Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân, tối đa đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức.

Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

 

07

Không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch bị phạt tiền tối đa đến 30.000.000 đồng.

Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

 

08

Không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát bệnh truyền nhiễm bị phạt tiền tối đa đến 3.000.000 đồng.

Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

 

09

Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân hoặc của người khác bị phạt tiền tối đa đến 20.000.000 đồng.

Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 7 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

 

10

Cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A bị phạt tiền tối đa đến 20.000.000 đồng.

Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 7 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

 

11

Hành vi không tổ chức việc thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống bệnh truyền nhiễm cho người lao động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền bị phạt tiền tối đa đến 25.000.000 đồng.

Áp dụng khoản 1 Điều 5 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

 

 

12

Đưa tin không chính xác hoặc không kịp thời về tình hình dịch bệnh truyền nhiễm sau khi công bố dịch hoặc công bố hết dịch theo nội dung do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế cung cấp bị phạt tiền tối đa  đến 15.000.000 đồng.

Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 5 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

 

13

Không khai báo hoặc khai báo không trung thực diễn biến bệnh truyền nhiễm của bản thân với thầy thuốc, nhân viên y tế bị phạt tiền tối đa đến 3.000.000 đồng.

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

 

 

14

Không đăng ký theo dõi sức khỏe với trạm y tế xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sau khi ra viện hoặc kết thúc việc điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị phạt tiền tối đa  đến 3.000.000 đồng.

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

 

15

Không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế khi phát hiện môi trường có tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người mang mầm bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A bị phạt tiền tối đa đến 7.000.000 đồng.

Áp dụng khoản 3 Điều 10 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

 

16

Che giấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc bệnh truyền nhiễm đã được công bố là có dịch bị phạt tiền tối đa đến 10.000.000 đồng.

 

Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

 

17

Lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và điều kiện bất thường khác, lợi dụng chính sách của Nhà nước để định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý bị phạt tiền tối đa đến 30.000.000 đồng đối với cá nhân, tối đa đến 60.000.000 đồng đối với tổ chức.

Áp dụng khoản 1 Điều 17 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

 

18

Không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, trừ các trường hợp quy định tại các điều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 và 13 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP bị phạt tiền tối đa đến 10.000.000 đồng.

Áp dụng khoản 2 Điều 14 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

 

19

Lợi dụng dịch bệnh để định giá mua, giá bán bất hợp lý đối với thuốc, trang thiết bị y tế, nguyên liệu làm thuốc, nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh bị phạt tiền tối đa đến 30.000.000 đồng.

Áp dụng khoản 3 Điều 14 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

 

20

 

 

 

Người có hành vi lợi dụng dịch bệnh Covid - 19 đưa ra thông tin không đúng sự thật về công dụng của thuốc, vật tư y tế về phòng, chống dịch bệnh nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác bị phạt tiền đến 100.000.000 đồng hoặc bị phạt tù đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Áp dụng Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

 

 

21

Người có hành vi lợi dụng sự khan hiếm hoặc tạo sự khan hiếm giả tạo trong tình hình dịch bệnh Covid-19 để mua vét hàng hóa đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố là mặt hàng bình ổn giá hoặc hàng hóa được Nhà nước định giá nhằm bán lại để thu lợi bất chính thì bị phạt tiền đến 5.000.000.000 hoặc bị phạt tù đến 15 năm.

Áp dụng Điều 196 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

 

 

22

Người đã được thông báo mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh hoặc về từ vùng có dịch có hành vi: trốn khỏi nơi cách ly; không tuân thủ quy định cách ly; từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly; không khai báo, khai báo y tế không đầy đủ hoặc khai báo gian dối gây lây truyền dịch bệch Covid-19 cho người khác bị phạt tiền tối đa đến 200.000.000 đồng hoặc bị phạt tù đến 05 năm.

Áp dụng Điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

 

 

23

Người nào đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh Covid - 19 có thể bị phạt tiền tối đa đến 20.000.000 đồng hoặc bị xử lý hình sự (bị phạt tiền tối đa đến 1.000.000.000 đồng hoặc bị phạt tù đến 07 năm).

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; áp dụng Điều 288 Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

 

 

 

24

Người sống trong khu vực đã có quyết định cách ly, phong tỏa có hành vi: trốn khỏi nơi cách ly; không tuân thủ quy định cách ly; từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly; không khai báo, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối gây lây truyền dịch bệch Covid-19 cho người khác gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng chống dịch bệnh bị phạt tiền đến 100.000.000 đồng hoặc bị phạt tù đến 12 năm.

Áp dụng Điều 295 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

25

Chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ (như quán bar, vũ trường, karaoke, dịch vụ maxa, cơ sở thẩm mỹ…) thực hiện hoạt động kinh doanh khi đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch bệnh Covid-19 của cơ quan, người có thẩm quyền, gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng chống dịch bệnh bị phạt tiền đến 100.000.000 đồng hoặc bị phạt tù đến12 năm.

Áp dụng Điều 295 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

 

26

Người có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 bị phạt tù đến 07 năm.

Áp dụng Điều 330 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

27

Các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan.

Áp dụng theo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovidĐánh giá CCHC CBCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC TC, DNHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

12/5/2022 5:32:55 PM

^ Về đầu trang