Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Thủ tục hành chính

Quyết định 91/QĐ -UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 91/QĐ -UBND  ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa
Quyết định 91/QĐ -UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ -CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đọa điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Quyết định 91/QĐ -UBND  ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ -CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đọa điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Nội dung Quyết định tại đây./.

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovidĐánh giá CCHC CBCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC TC, DNHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

4/1/2023 8:37:18 PM

^ Về đầu trang