Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Phổ biến giáo dục pháp luật

Từ ngày Thông tư số 68/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành đến ngày 31/10/2020, các văn bản của Bộ Tài chính ban hành sau đây vẫn có hiệu lực thi hành:

Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đã được Bộ Tài chính ban hành ngày 30/9/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 14/11/2019.

Triển khai thực hiện Nghị định số 40/2019/NĐ - CP

Thực hiện Công văn số 4721/UBND-KT ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

Kế hoạch tổ chức tuyên truyền các văn bản luật mới năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số: 2886 /KH-UBND ngày 10/9/2018 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc tuyên truyền tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật mới được thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV trên địa bàn thị xã Ninh Hòa, Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang xây dựng Kế hoạch tuyên truyền phổ biến các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV trên địa bàn xã với nội dung như sau:

Kế hoạch tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017

Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32/CT/TW ngày 19/12/ 2003 của Ban bí thư Trung ương Đảng “ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân” ; công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017 tập trung vào những nội dung sau:
Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovidĐánh giá CCHC CBCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC TC, DNHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

8/15/2022 1:05:43 PM

 
Thiết kế website   
 
 
^ Về đầu trang