Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Cải cách hành chính

Ninh Quang tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017

Ninh Quang tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017
Ngày 14/3/2018, UBND xã Ninh Quang đã tổ chức tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017.

Ngày 14/3/2018, UBND xã Ninh Quang đã tổ chức tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017.

 Năm 2017,  công tác cải cách hành chính của xã đã thực hiên đầy đủ 7 nội dung trọng tâm đó là: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tố chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền cải cách hành chính và phân công trách nhiệm, nhiệm vụ từng cá nhân, bộ phận trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Đồng thời quy định rõ thời gian thực hiện, tiến độ, kết quả hoàn thành. Trong năm đã ban hành: 324 Quyết định; 377 Báo cáo; 214 Tờ trình; 91 Thông báo; 425 Kế hoạch. Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ các lĩnh vực như: Tư pháp 968 hồ sơ; Đất đai 26 hồ sơ; Lao động – Thương binh xã hội 80 hồ sơ; Nội vụ, Giáo dục, Văn hóa thể thao và du lịch12 hồ sơ.

Các đại biểu tham dự đã thảo luận các biện pháp thực hiện và thông qua  Kế hoạch, Phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 với 9 mục tiêu trọng tâm nhằm tiếp cục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước./.

                                                                                                                                              Đồng Xinh

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovidĐánh giá CCHC CBCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC TC, DNHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/1/2022 1:18:53 AM

Thiết kế website        
 
 
 
^ Về đầu trang