Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Chỉ thị - Điều hành

Ngày 27/4/2021, Ủy ban bầu cử xã Ninh Quang ban hành quyết định công bố danh sách người ứng cử Đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 27/4/2021, Ủy ban bầu cử xã Ninh Quang ban hành quyết định công bố danh sách người ứng cử Đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày 27/4/2021, Ủy ban bầu cử xã Ninh Quang ban hành quyết định công bố danh sách người ứng cử Đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026, theo từng đơn vị bầu cử

 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NINH QUANG KHOÁ XIII

NHIỆM KỲ 2021-2026

                                                                                                                       

 

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm , sinh

Giới

tính

Quốc tịch

Dân tộc

Tôn giáo

Quê quán

Nơi  ở

hiện nay

Trình độ hiện nay

Nghề nghiệp, chức vụ

Nơi công tác

Ngày vào Đảng (nếu có)

Là đại biểu HĐND (nếu có)

 

Ghi chú

Giáo dục phổ thông

Chuyên môn, nghiệp vụ

Học hàm, học vị

Lý luận chính trị

Ngoại ngữ

1.  Đơn vị bầu cử số 1 (gồm thôn Tân Quang)

 1.  

Đoàn Hanh

09/6/1958

Nam

 

Việt Nam

Kinh

Không

Phước Lộc, Ninh Quang, Ninh Hòa

Tân Quang, Ninh Quang, Ninh Hòa

9/12

 

 

Sơ cấp

 

Bí thư

chi bộ thôn

Thôn

Tân Quang

24/12/1983

Đại biểu HĐND xã

Tái cử

 1.  

 

Võ Văn Hòa

 

28/6/1990

 

Nam

 

Việt Nam

 

Kinh

 

Không

Vạn Hữu,

Ninh Quang, Ninh Hòa

Vạn Hữu,

Ninh Quang, Ninh Hòa

12/12

Trung cấp công tác xã hội

 

Trung cấp

C Anh văn

Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã

 

UBND xã Ninh Quang

03/03/2012

 

 

 1.  

 

Lê Thị Lan

 

03/9/1962

 

Nữ

 

Việt Nam

 

Kinh

 

Không

 

Ninh Phụng, Ninh Hòa

Tân Quang,

Ninh Quang, Ninh Hòa

12/12

 

 

 

 

Chi hội Phó Phụ nữ thôn

Thôn

Tân Quang

 

 

 

 

 1.  

Trần Thị Song

10/10/1958

 

Nữ

 

Việt Nam

 

Kinh

 

Không

Bình Trị,

 Ninh Bình, Ninh Hòa

Tân Quang, Ninh Quang, Ninh Hòa

9/12

 

 

 

 

Trưởng Ban công tác

Mặt trận thôn

Thôn

Tân Quang

19/05/2005

Đại biểu HĐND xã

Tái cử

 1.  

Phạm Ngọc Thanh

15/09/1968

 

Nam

Việt Nam

 

Kinh

 

Không

Phú Hòa,

Ninh Quang, Ninh Hòa

Tân Quang, Ninh Quang, Ninh Hòa

8/12

 

 

 

 

Thôn

Đội trưởng

Thôn

Tân Quang

 

 

 

2. Đơn vị bầu cử số 2 (gồm thôn Vạn Hữu, Quang Vinh)

 1.  

Nguyễn Thị Hồng Liên

06/8/1978

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Vạn Hữu,

Ninh Quang, Ninh Hòa

Vạn Hữu,

Ninh Quang, Ninh Hòa

9/12

 

 

 

 

Chi ủy viên

 chi bộ thôn

Thôn Vạn Hữu

25/04/2013

 

 

 1.  

 

Nguyễn Hữu Phước

 

25/10/1966

 

Nam

Việt Nam

 

Kinh

 

Không

Vạn Hữu,

Ninh Quang, Ninh Hòa

Vạn Hữu,

Ninh Quang, Ninh Hòa

12/12

 

 

Trung cấp

 

Bí thư chi bộ thôn

Thôn Vạn Hữu

30/03/1999

Đại biểu HĐND xã

Tái cử

 1.  

 

Phạm Xuân Thanh

 

02/4/1975

 

Nam

 

Việt Nam

 

Kinh

 

Không

Vạn Hữu,

 Ninh Quang, Ninh Hòa,

Vạn Hữu,

Ninh Quang, Ninh Hòa,

12/12

Đại học xây dựng Đảng chính quyền

 

Trung cấp

B Anh văn

 

Ủy viên BTV Đảng ủy; Phó chủ tịch UBND xã

UBND xã Ninh Quang

06/7/2001

 

 

 1.  

 

Nguyễn Ngọc Thạnh

 

01/4/1965

 

Nam

Việt Nam

 

Kinh

 

Không

Quang Vinh, Ninh Quang, Ninh Hòa

Quang Vinh, Ninh Quang, Ninh Hòa

11/12

 

 

 

 

 

 

Bí thư

chi bộ thôn

Thôn

Quang Vinh

24/04/1997

 

 

 1.  

Trần Thị Thanh Trúc

08/5/1967

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Thuận Mỹ, Ninh Quang, Ninh Hòa

Quang Vinh, Ninh Quang, Ninh Hòa

12/12

Cao đẳng tiểu học

 

 

 

Giáo viên

nghỉ hưu

Thôn

Quang Vinh

 

 

 

3. Đơn vị bầu cử số 3 (gồm thôn Phú Hòa)

 1.  

Nguyễn Thị Ngọc Bích

02/5/1989

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Phú Hòa,

Ninh Quang, Ninh Hòa,

Phú Hòa,

 Ninh Quang, Ninh Hòa,

12/12

Cao đẳng kế toán

 

Trung cấp

C Anh văn

Đảng ủy viên; Bí thư đoàn xã

UBND xã Ninh Quang

28/7/2013

 

 

 1.  

 

Trương Văn Hiến

 

12/9/1964

 

Nam

Việt Nam

 

Kinh

 

Không

Phú Hòa,

Ninh Quang, Ninh Hòa

Phú Hòa,

Ninh Quang, Ninh Hòa

12/12

 

Đại học Kinh tế luật

 

Trung cấp

 

Phó Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch UBND

UBND xã Ninh Quang

31/03/1999

Đại biểu HĐND xã

Tái cử

 1.  

Trần Hòa

 

 

21/06/1963

 

 

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Phú Hòa,

 Ninh Quang, Ninh Hòa

Phú Hòa,

 Ninh Quang, Ninh Hòa

8/12

 

 

 

 

Kiểm soát Hợp tác xã

Hợp tác xã Nông nghiệp II Ninh Quang

 

 

 

 1.  

Ngô Quán

07/09/1954

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Phú Hòa,

Ninh Quang, Ninh Hòa

Phú Hòa,

 Ninh Quang, Ninh Hòa

8/12

Trung cấp lái máy kéo

 

 

 

Làm nông nghiệp

Thôn Phú Hòa

30/08/2002

 

 

 1.  

Trần Thanh Quang

12/01/1970

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Phú Hòa,

 Ninh Quang, Ninh Hòa

Phú Hòa,

Ninh Quang, Ninh Hòa

12/12

Đại học Luật

 Kinh tế

 

Trung cấp

A Anh văn

Ủy viên  BTV  Đảng ủy;

Chủ tịch UBMT

TQVN

UBND xã Ninh Quang

30/11/2000

Đại biểu HĐND xã

 

Tái cử

 

 

 1.  

Trương Thị Ngọc Thảnh

27/03/1995

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Phú Hòa,

Ninh Quang, Ninh Hòa

Phú Hòa,

Ninh Quang, Ninh Hòa

12/12

Cao đẳng tiểu học

 

 

 

Bí thư

chi đoàn thôn

Thôn Phú Hòa

28/10/2018

 

 

 1.  

Châu Văn Trí

18/04/1970

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Phú Hòa,

Ninh Quang, Ninh Hòa

Phú Hòa,

Ninh Quang, Ninh Hòa

12/12

 

 

 

 

 

 

Bí thư

chi bộ thôn

Thôn Phú Hòa

18/02/1998

 

 

 1.  

 

 

Mai Thị Yến

 

 

01/8/1964

 

 

Nữ

 

Việt Nam

 

 

Kinh

 

 

 

Không

Điện Minh, Điện Bàn, Quảng Nam

Phú Hòa,

Ninh Quang, Ninh Hòa

11/12

Sơ cấp thú y

 

Sơ cấp

 

Trưởng Ban CTMT,

Chi hội trưởng Phụ nữ thôn

Thôn Phú Hòa

19/05/2005

Đại biểu HĐND xã

Tái cử

4.  Đơn vị bầu cử số 4 (gồm thôn Thạnh Mỹ)

 1.  

Trương Quốc Bảo

28/02/1981

Nam

 

Việt Nam

Kinh

Không

Thạnh Mỹ,

Ninh Quang, Ninh Hòa

Thạnh Mỹ,

 Ninh Quang, Ninh Hòa

12/12

Cao  đẳng

quân sự

 

Trung cấp

 

Đảng ủy viên; Quyền chỉ huy trưởng BCHQS

UBND xã Ninh Quang

23/06/2001

 

 

 1.  

Lê Thị Thu Hiền

01/6/1989

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Tân Quang, Ninh Quang, Ninh Hòa

Thạnh Mỹ,

Ninh Quang, Ninh Hòa

 

12/12

Đại học Luật

kinh tế

 

Trung cấp

B Anh Văn

Đảng ủy viên; công chức

Văn phòng thống kê

UBND xã Ninh Quang

15/9/2012

 

 

 1.  

Trương Lạc

20/8/1963

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Thạnh Mỹ,

Ninh Quang, Ninh Hòa

Thạnh Mỹ,

Ninh Quang, Ninh Hòa

 

10/12

TC quản lý nhà nước

 

Trung cấp

 

Bí thư

chi bộ thôn

Thôn

Thạnh Mỹ

01/10/1986

Đại biểu HĐND xã

Tái cử

 1.  

 

Kiều Minh

 

28/5/1968

 

Nam

 

Việt Nam

 

Kinh

 

Không

Thạnh Mỹ

Ninh Quang, Ninh Hòa

Thạnh Mỹ

Ninh Quang, Ninh Hòa

12/12

Đại học Kinh tế luật

 

Cao cấp

A Anh văn

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

 

UBND xã Ninh Quang

01/02/1993

Đại biểu HĐND xã

 

Tái cử

 1.  

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

01/11/1984

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Thạch Thành,  Ninh Quang, Ninh Hòa

Thạnh Mỹ,

 Ninh Quang, Ninh Hòa

12/12

Đại học sư phạm mầm non

 

Sơ cấp

 

Trưởng Ban công tác

Mặt trận

Thôn

Thạnh Mỹ

20/09/2017

Đại biểu

HĐND xã

 

Tái cử

 1.  

Huỳnh Thị Phượng

18/05/1977

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Thôn 2,

 Ninh Sơn,

 Ninh Hòa

Thạnh Mỹ,

 Ninh Quang, Ninh Hòa

8/12

 

 

 

 

Chi hội trưởng Khuyến học

Thôn

 Thạnh Mỹ

07/5/2003

 

 

 1.  

Nguyễn Đắc Thông

24/9/1992

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Thạnh Mỹ

Ninh Quang, Ninh Hòa

Thạnh Mỹ

 Ninh Quang, Ninh Hòa

12/12

Cao đẳng du lịch

 

 

 

Bí thư

chi đoàn thôn

Thôn

Thạnh Mỹ

 

 

 

 1.  

Nguyễn Văn Trọng

26/3/1973

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Hòa Thuận,

Ninh Bình,

Ninh Hòa

Thạnh Mỹ,

Ninh Quang, Ninh Hòa

12/12

Cử nhân Y tế cộng đồng

 

Trung cấp

 

Đảng ủy viên;

Trưởng Trạm

 y tế

Trạm Y tế xã Ninh Quang

31/5/1999

Đại biểu HĐND xã

 

Tái cử

5.  Đơn vị bầu cử số 5 (gồm thôn Thuận Mỹ)

 1.  

Nguyễn Minh Anh

01/01/1967

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Thuận Mỹ,

Ninh Quang, Ninh Hòa,

Thuận Mỹ,

 Ninh Quang, Ninh Hòa,

9/12

 

 

 

 

Chi hội trưởng Chữ Thập đỏ thôn

Thôn Thuận Mỹ

19/5/2006

 

 

 1.  

Trần Anh Dũng

01/5/1991

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Tân Hương,

Tân Kỳ,

Nghệ An

57 Tổ 3 Vĩnh Thành,

Vĩnh Phương, Nha Trang

12/12

Đại học Luật

 

Tương đương Trung cấp

B Anh văn

Đảng ủy viên; Trưởng Công an xã

UBND xã Ninh Quang

10/5/2013

 

 

 1.  

 

Nguyễn Thị Huỳnh Ngọc Hiệp

 

02/01/1986

 

Nữ

 

Việt Nam

 

Kinh

 

Không

Thuận Mỹ,

Ninh Quang, Ninh Hòa

Thuận Mỹ,

Ninh Quang, Ninh Hòa

12/12

Cao đẳng công tác xã hội

 

 

B

Anh văn

Trưởng Ban Công tác Mặt trận

Thôn

Thuận Mỹ

10/3/2008

 

 

 1.  

Lê Minh Hoàng

14/01/1980

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Thuận Mỹ,

Ninh Quang, Ninh Hòa

Thuận Mỹ,

Ninh Quang, Ninh Hòa

12/12

Đại học Luật

 

Trung cấp

 

Đảng ủy viên;

Bí thư chi bộ thôn

Thôn

Thuận Mỹ

02/10/2009

 

 

 1.  

Võ Hoàng Hưng

10/10/1980

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Thuận Mỹ,

Ninh Quang, Ninh Hòa

Thuận Mỹ,

Ninh Quang, Ninh Hòa

12/12

Đại học Luật

 

Trung cấp

B Anh văn

 

Đảng ủy viên; Công chức Tư pháp xã

UBND xã Ninh Quang

29/03/2009

Đại biểu HĐND xã

Tái cử

 1.  

 

Nguyễn Thị Thu Thảo

 

13/3/1983

 

Nữ

 

Việt Nam

 

Kinh

 

Không

Thuận Mỹ,

Ninh Quang, Ninh Hòa

Thuận Mỹ,

Ninh Quang, Ninh Hòa

12/12

Trung cấp kế toán

 

 

A Anh văn

Kế toán HTX

 

Hợp tác xã Nông nghiệp I Ninh Quang

29/4/2016

 

 

 1.  

Đỗ Đồng Xinh

04/5/1966

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Phú Hòa,

Ninh Quang, Ninh Hòa

Thạnh Mỹ,

Ninh Quang, Ninh Hòa

12/12

 

 

 

 

Phó Chủ tịch MTTQ xã

UBND xã Ninh Quang

 

 

 

 1. Đơn vị bầu cử số 6 (gồm thôn Trường Châu, Phước Lộc)
 1.  

Đồng Thị Thúy Ân

04/11/1986

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Tân Quang, Ninh Quang, Ninh Hòa

Trường Châu, Ninh Quang, Ninh Hòa

9/12

 

 

 

 

Trưởng Ban CTMT;

Chi hội trưởng Phụ nữ thôn

Thôn

 Trường Châu

20/08/2015

 

 

 1.  

Mai Thị Kim Quyên

09/8/1972

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Trường Châu, Ninh Quang, Ninh Hòa,

Trường Châu, Ninh Quang, Ninh Hòa,

12/12

Đại học Kinh tế luật

 

Trung cấp

B Anh văn

 

Phó Bí thư Đảng ủy;

 Phó chủ tịch

HĐND xã

UBND xã Ninh Quang

31/01/2002

Đại biểu HĐND xã

Tái cử

 1.  

Nguyễn Văn Sơn

20/10/1964

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Vụ Quang, Đoan Hùng,

Phú Thọ

Phước Lộc, Ninh Quang, Ninh Hòa

12/12

 

 

Sơ cấp

 

 

Bí thư chi bộ thôn

Thôn

 Phước Lộc

10/01/1988

Đại biểu HĐND xã

Tái cử

 1.  

Đoàn Trần Như Trang

03/06/1984

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Phước Lộc, Ninh Quang, Ninh Hòa

Phước Lộc, Ninh Quang, Ninh Hòa

12/12

 

Cao đẳng công tác xã hội

 

 

 

B Anh văn

Công chức

Văn hóa xã hội

UBND xã Ninh Quang

28/11/2018

Đại biểu HĐND xã

Tái cử

 1.  

Võ Vương Trung

19/7/1976

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Trường Châu, Ninh Quang, Ninh Hòa

Trường Châu, Ninh Quang, Ninh Hòa

8/12

 

 

 

 

Chi hội trưởng Nông dân thôn

Thôn

 Trường Châu

 

 

 

 

 

 

7. Đơn vị bầu cử số 7 (gồm thôn Thạch Thành)

 1.  

Nguyễn Thị Ái Giang

15/01/1994

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Thạnh Mỹ,

Ninh Quang, Ninh Hòa

Thạnh Mỹ,

Ninh Quang, Ninh Hòa

12/12

Trung cấp hành chính văn phòng

 

Trung cấp

A Anh văn

Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

UBND xã Ninh Quang

23/10/2015

 

 

 1.  

Nguyễn Hoàng Nam

03/01/1993

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Thạch Thành,  Ninh Quang, Ninh Hòa

 

Thạch Thành, Ninh Quang, Ninh Hòa

 

12/12

 

 

 

 

Bí thư

chi đoàn thôn

Thôn

Thạch Thành

 

 

 

 1.  

Trần Nho

22/9/1951

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Thạch Thành, Ninh Quang, Ninh Hòa

Thạch Thành, Ninh Quang, Ninh Hòa

12/12

 

 

 

 

Phó Giám đốc HTX

Nông nghiệp

Hợp tác xã Nông nghiệp I Ninh Quang

 

Đại biểu HĐND xã

Tái cử

 1.  

Trần Văn Phúc

25/02/1980

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Thạch Thành,  Ninh Quang, Ninh Hòa

Thạch Thành, Ninh Quang, Ninh Hòa

12/12

Trung cấp Luật; TC Công an xã

 

Trung cấp

 

 

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã

UBND xã Ninh Quang

20/10/2002

Đại biểu

HĐND xã

Tái cử

 1.  

Nguyễn Văn Thương

19/5/1969

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Thạch Thành, Ninh Quang, Ninh Hòa

Thạch Thành, Ninh Quang, Ninh Hòa

12/12

Đại học

sư phạm

 

Trung cấp

B Anh văn

Đảng ủy viên

Hiệu trưởng

Trường THCS Quang Trung

08/02/2010

 

 

 1.  

Đoàn Đức Tuấn

31/05/1969

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Thạch Thành,  Ninh Quang, Ninh Hòa

Thạch Thành, Ninh Quang, Ninh Hòa

12/12

 

 

Trung cấp

 

Bí thư

chi bộ thôn

Thôn

Thạch Thành

30/4/1990

Đại biểu HĐND xã

 

Tái cử

 1.  

Đặng Thị Xuân Tùng

01/03/1960

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Thuận Mỹ,  Ninh Quang, Ninh Hòa

Thạch Thành, Ninh Quang, Ninh Hòa

12/12

Đại học Ngân hàng

 

 

 

A

Anh văn

 

Chi hội trưởng Nông dân thôn

 

Thôn Thạch Thành

19/01/2002

 

 

 

 

Tổng số người  ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 45 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu là: 27 người

                                                                                                                                                                                                                                                       Ninh Quang, ngày  27  tháng  4  năm 2021

                                                                                                                       TM. UỶ BAN BẦU CỬ

                                                                                                                                                                         CHỦ TỊCH

 

 

                                                                                                                                    

 

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovidĐánh giá CCHC CBCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC TC, DNHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/4/2023 11:34:52 PM

^ Về đầu trang