Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Kế hoạch - Lịch công tác

Ngày 12/8/2021, Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang ban hành kế hoạch phát động và triển khai Phong trào "Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn phòng, chống Covid -19

Ngày 12/8/2021, Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang ban hành kế hoạch phát động và triển khai Phong trào "Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn phòng, chống Covid -19
Hình thành và giữ vững địa bàn an toàn trong , phòng chống Covid -19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho Nhân dân, hạn chế nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài. Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của Ban chỉ đạo, phát triển và duy trì hoạt động hiệu quả Phong trào mở rộng "Vùng xanh", thu hẹp " vùng đỏ". Phát huy vai trò của Tổ Covid tự quản của thôn trong phòng, chống Covid -19, nhằm nâng cáo ý thức, trách nhiệm của từng cá nhân, mỗi gia đình trong việc chủ động phòng, chống dịch bệnh, khuyến khích các mô hình hoạt động tự quản của các thôn trong phong, chống dịch.

Hình thành và giữ vững địa bàn an toàn trong , phòng chống Covid -19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho Nhân dân, hạn chế  nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài. Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của Ban chỉ đạo, phát triển và duy trì hoạt động hiệu quả Phong trào mở rộng "Vùng xanh", thu hẹp " vùng đỏ".
Phát huy vai trò của Tổ Covid tự quản của thôn trong phòng, chống Covid -19, nhằm nâng cáo ý thức, trách nhiệm của từng cá nhân, mỗi gia đình trong việc chủ động phòng, chống dịch bệnh, khuyến khích các mô hình hoạt động tự quản của các thôn trong phong, chống dịch.

Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang ban hành kế hoạch 66/KH - UBND ngày 12/8/2021 về phát động và triển khai Phong trào " Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn phòng, chống Covid -19 để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân, kêu gọi chung tay chia sẽ, nâng cao ý thức, tự giác thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, tích cực hưởng ứng và ủng hộ vật chất, tin thần, tạo thêm nguôn lực để cùng Đảng và Nhà nước tập trung phòng, chống dịch bệnh. 

Ban chỉ đạo đã tổ chức lễ phát động và chọn thôn Phước Lộc làm mô hình vùng xanh đầu tiên của xã Ninh Quang.

                                                                                                                                                                      Ngọc Giàu

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovidĐánh giá CCHC CBCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC TC, DNHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/5/2023 1:08:52 AM

^ Về đầu trang