Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Tuyên truyền cải cách hành chính

Ngày 03/06/2021, Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa ban hành Kế hoạch số1895/KH –UBND về tham gia cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ” lần thứ 5, năm 2021 của tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 03/06/2021, Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa ban hành Kế hoạch số1895/KH –UBND  về tham gia cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ” lần thứ 5, năm 2021 của tỉnh Khánh  Hòa.
Ngày 03/06/2021, Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa ban hành Kế hoạch số1895/KH –UBND về tham gia cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ” lần thứ 5, năm 2021 của tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 03/06/2021, Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa ban hành Kế hoạch số1895/KH –UBND  về tham gia cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ” lần thứ 5, năm 2021 của tỉnh Khánh  Hòa.

Cuộc thi “ Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ”  nhằm phát huy tính xung kích, năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong việc đề xuất mô hình, giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính mới, hữu ích, thiết thực; góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động, quản lý nhà nước và phục vụ Nhân dân của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tổ chức cuộc thi nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình, sáng kiến, giai pháp cải cách hành chính mới, hữu ích, thiết thực, góp phần tích cực nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động, quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Khuyến khích, động viên đoàn viên, thanh niên năng động, sáng tạo, xung kích tham gia cải cách hành chính, trực tiếp nâng cao trình độ, phẩm chất, năng lực của công chức, viên chức trẻ.

Nội dung kế hoạch tại đây./.

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovidĐánh giá CCHC CBCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC TC, DNHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

4/1/2023 9:39:09 PM

^ Về đầu trang