Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Thủ tục hành chính

Lĩnh vực y tế (Cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã)

Lĩnh vực y tế (Cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã)
Lĩnh vực y tế (Cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã)

MỤC LỤC

SỬA ĐỔI THÔNG TIN DẠNG VĂN BẢN

 1. MỤC ĐÍCH
 2. PHẠM VI
 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
 4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
 5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
 6. BIỂU MẪU
 7. THÔNG TIN DẠNG VĂN BẢN CẦN LƯU

 

 

 

Soạn thảo

Xemxét

Phêduyệt

Họtên

Huỳnh Thị Ngọc Giàu

Phạm Xuân Thanh

Trương Văn Hiến

Chữký

 

 

 

 

 

Chứcvụ

CC. VHXH

PhóChủtịch UBND xã

Chủtịch UBND xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỬA ĐỔI THÔNG TIN DẠNG VĂN BẢN

Số phiếu yêu cầusửađổi/ bổ sung

Trang / Phầnliênquanviệcsửađổi

Môtảnội dung sửađổi

Lần ban hành / Lầnsửađổi

Ngày ban hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. MỤC ĐÍCH

Quytrìnhnàyquyđịnhcáchthứcthựchiệnxác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền UBND xã.

 1. PHẠM VI

Ápdụngđốivớitổ chức/ công dân có nhu cầu xác nhận kiến thức về an toàn thựctại UBND xã.

Cánbộ, côngchứcvàlãnhđạo UBND xã, viên chức và Lãnh đạo Trạm Y tế xã.

 1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

Văn bảnphápluậtquyđịnhtạimục 5.8 Quytrìnhnày;

HệthốngQuảnlýchấtlượngtheo tiêu chuẩn ISO 9001;

Quyđịnhthựchiệncơchếmộtcửa, cơchếmộtcửaliênthônghiệnhành.

 1. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT
 • Văn bản liên quan: Là 01 trong các văn bản sau:

- Giấy xác nhận kiến thứctrường hợp 1;

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ trường hợp 2.

 • Hồ sơ TCCD: Là các giấy tờ phải nộp tại Mục 5.2

            UBND xã:                  Ủy ban nhândânxã.

            TYT:                           Trạm Y tế xã, phường, thị trấn.

            LĐ:                                          Lãnhđạo.

            VCTYT:                                 Viên chức Trạm Y tế xã, phường, thị trấn.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1

ĐiềukiệnthựchiệnTTHC

 

Trạm y tế xã, phường, thị trấn cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có quy mô kinh doanh dưới 50 suất ăn/ lần phục vụ, kinh doanh thức ăn đường phố.

5.2

Thành phần hồ sơ

Bảnchính

Bảnsao

 

1. Giấy chứng minh nhân dân

x

 

2. Đối với tổ chức: Đơn đề nghị và bảng danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

x

 

3.Đối với cá nhân: Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

x

 

5.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

5.4

Thời gian xử lý

 

13 ngày làm việc

5.5

Nơi thực hiện quy trình

 

Ủy ban nhândâncấp xã.

5.6

Lệ phí

 

Theo quy định hiện hành

5.7

Quytrìnhxửlýcôngviệc

TT

Trìnhtự

Tráchnhiệm

Thờigian

Biểumẫu/Kếtquả

Bước 1

Tiếpnhậnhồsơ:

-Nếuhồsơchưađầyđủ, hướngdẫncụthểbằngPhiếuhướngdẫnhoànthiệnhồsơvàkếtthúcquytrình;

- Nếuhồsơđầyđủ:

+ Ghi thông tin vào sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả;

+ Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

+Chuyển bước tiếp theo.

Một cửa

Giờhành

chính

- HồsơTCCD;

- Phiếuhướngdẫnhoànthiệnhồsơ (nếucó);

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Phiếutheodõiquátrìnhgiảiquyếtcôngviệc;

- Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 2

Kiểm tra kiến thức an toàn thực phẩm:

VCTYT

8,5 ngày

- HồsơTCCD;

- Phiếutheodõiquátrìnhgiảiquyếtcôngviệc;

- Văn bản liên quan.

- Lập kế hoạch kiểm tra xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm.

- Thông báo cho tổ chức/ cá nhân thời gian, địa điểm kiểm tra kiến thức và phổ biến bộ câu hỏi liên quan.

- Tổ chức kiểm tra.

 

 

- Hồ sơ phù hợp và kết quả kiểm tra đạt,  dự thảo Giấy xác nhận(trường hợp 1);

- Hồ sơ không phù hợp, dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (trường hợp 2);

- Chuyển bước tiếp theo.

 

 

Bước3

Xem xét và phê duyệt

- Đồng ý, kývàovăn bản liên quanvàchuyểnbướctiếptheo.

- Không đồng ý, chuyển lại bước 2.

Lãnh đạo TYT

0,5 ngày

- Văn bản liên quan;

- Phiếutheodõiquátrìnhgiảiquyếtcôngviệc.

Bước4

Vàosổ, đóngdấuvàchuyểnMột cửa

 

VCTYT

0,5  ngày

- Văn bản liên quan;

- Phiếutheodõiquátrìnhgiảiquyếtcôngviệc.

Bước5

Trả kết quả cho TCCD, lưu hồ sơ , kết thúc quy trình:

Một cửa, VCTYT

0,5  ngày

 

 

Trường hợp 1:

- Ghithông tin vào các sổ:

+ Sổtheodõitiếp nhận vàtrảkếtquảchoTCCD;

+ Sổ cấp Giấy xác nhận;

- Trả kết quả cho TCCD;

- Lưu hồ sơ và kết thúc quy trình.

 

 

- Hồ sơ TCCD;

- Văn bản liên quan;

- Phiếutheodõiquátrìnhgiảiquyếtcôngviệc;

- Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả;

- Sổ cấp Giấy xác nhận;

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

Trường hợp 2:

- Ghi thông tin vào sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả;

- Trả hồ sơ cho TCCD và Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ;

- Lưu hồ sơ, kết thúc quy trình.

- Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả;

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Phiếutheodõiquátrìnhgiảiquyếtcôngviệc;

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

5.8

Cơsởpháplý

 

- Luật An toàn thực phẩm năm 2010;

-Thông tư số 47/2014/TT – BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

-Quyết định số 3335/QĐ – UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành “Quy định phân công nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực y tế.

-Thông tư số 279/2016/TT – BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc ban hành “Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm”.

-Quyết định số 4694/QĐ – BYT ngày 04/11/2015 của Bộ Y tế về việc “Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng”.

- Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

             
 1. BIỂU MẪU

TT

Tênbiểumẫu

Tríchdẫn

 1.  

Phiếutheodõiquátrìnhgiảiquyếtcôngviệc

Theo biểumẫucủaPhầnmềmMộtcủađiệntử;

 1.  

Phiếuhướngdẫnhoànthiệnhồsơ

Theo mẫusố 01Quyếtđịnhsố 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015;

 1.  

Thôngbáotừchốigiảiquyếthồsơ

Theo mẫusố 06 Quyếtđịnhsố 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015;

 1.  

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Theo mẫusố 03Quyếtđịnhsố 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015;

 1.  

Sổtheodõitiếpnhậnvàtrảkếtquả

Theo mẫusố 02 Quyếtđịnhsố 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015;

 1.  

Đơn đề nghị và bảng danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức

Theo mẫu số 0647/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014;

 1.  

Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức

Theo mẫu số 07 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014;

 

 1. THÔNG TIN DNG VĂN BẢN CẦN LƯU:

TT

Tên các loại giấy tờ lưu

Trường hợp 1

 1.  

Hồ sơ TCCD

 1.  

Phiếuhướngdẫnhoànthiệnhồsơ(nếu có);

 1.  

Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc;

 1.  

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

 1.  

Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả;

 1.  

Sổ cấp Giấy xác nhận.

Trường hợp 2:

 1.  

Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ;

 1.  

Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc;

 1.  

Phiếuhướngdẫnhoànthiệnhồsơ(nếu có);

 1.  

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

 1.  

Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả.

Lưu tạiTrạm Y tế UBND xã/ phườngtheoquyđịnhhiệnhành.

 

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
UywZ0
10/19/2020 12:33:32 AM

m4KbQG http://pills2sale.com/ levitra nizagara

W6sKb
12/4/2020 8:00:58 AM

zcutjz https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay

sabJa
12/13/2020 5:59:11 AM

d5HL29 http://xnxx.in.net/ xnxx videos

E6gYbm
12/13/2020 11:16:52 AM

smrNnz https://writemyessayforme.web.fc2.com/

SXruC
12/15/2020 12:16:48 PM

jtS88Z https://writemyessayforme.web.fc2.com/#writemyessay

GkjYF
1/9/2021 3:59:34 PM

xcK9bY https://writemyessayforme.web.fc2.com/octavio-paz-essay-day-of-the-dead.html

7pkiO
1/9/2021 8:12:50 PM

A0RFnB http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll

Xv2S7
1/17/2021 5:18:24 PM

1b3z3O http://nexus.cct.lsu.edu:8000/nexus_uis/930

Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovidĐánh giá CCHC CBCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC TC, DNHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

8/15/2022 2:04:34 PM

Thiết kế website
 
 
 
^ Về đầu trang