Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Kế hoạch - Lịch công tác

Lịch làm việc tại UBND xã Ninh Quang từ ngày 1/4/2020 đến ngày 15/4/2020

Lịch làm việc tại UBND xã Ninh Quang từ ngày 1/4/2020 đến ngày 15/4/2020
Lịch làm việc tại UBND xã Ninh Quang từ ngày 1/4/2020 đến ngày 15/4/2020

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NINH QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

LỊCH LÀM VIỆC TẠI UBND XÃ NINH QUANG

( Từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020)

 

 
 

 

 

 

 

Stt

Ngày, tháng năm

Thành phần làm việc

Ghi chú

Cán bộ, công chức

Công an

Quân sự

Lãnh đạo UBND

01

01/4/2020

Bà Lê Thị Thu Hiền

Bà Nguyễn Thị Ngọc Nữ

Ông Võ Hoàng  Hưng

Thượng úy Trần Anh Dũng

Ông Trương Quốc Bảo

 

Ông Phạm Xuân Thanh

 

 

02

02/4/2020

(Mùng 10 tháng 3 ÂL)

 

Ông Trần Văn Phúc

 

Thượng úy Trần Anh Dũng

Trung úy Hồ Tuấn Anh

Thượng úy Lê Võ Đức Toàn

Ông Trương Quốc Bảo

Ông Lương Công Phúc

 

Ông Trương Văn Hiến

 

 

 

03

03/4/2020

Bà Lê Thị Thu Hiền

Ông Lê Trường Vinh

Ông Trần Nguyễn Quốc Cường

Trung úy Hồ Tuấn Anh

Ông Lương Công Phúc

Ông Đặng Ân

 

 

04

06/4/2015

Ông Trần Văn Phúc

Bà Đoàn Trần Như Trang

Bà Nguyễn Ngọc Uyển Nhi

Thượng úy Lê Võ Đức Toàn

Ông Trương Quốc Bảo

Ông Phạm Xuân Thanh

 

 

05

07/4/2015

Bà Lê Thị Thu Hiền

Bà Nguyễn Thị Hồng

Bà Nguyễn Thị Ngọc Nữ

Thượng úy Trần Anh Dũng

Ông Lương Công Phúc

Ông Trương Văn Hiến

 

06

08/4/2020

Ông Trần Văn Phúc

Bà Huỳnh Thị Ngọc Giàu

Ông Võ Hoàng Hưng

Trung úy Hồ Tuấn Anh

Ông Trương Quốc Bảo

Ông Đặng Ân

 

07

09/4/2020

Bà Lê Thị Thu Hiền

Ông Trần Nguyễn Quốc Cường

Bà Đoàn Trần Như Trang

Thượng úy Lê Võ Đức Toàn

Ông Lương Công Phúc

Ông Phạm Xuân Thanh

 

 

08

10/4/2020

Ông Trần Văn Phúc

Ông Lê Trường Vinh

Bà Nguyễn Thị Hồng

Thượng úy Trần Anh Dũng

Ông Trương Quốc Bảo

Ông Trương Văn Hiến

 

09

13/4/2020

Bà Lê Thị Thu Hiền

Bà Nguyễn Ngọc Uyển Nhi

Bà Huỳnh Thị Ngọc Giàu

Trung úy Hồ Tuấn Anh

Ông Lương Công Phúc

Ông Đặng Ân

 

10

14/4/2020

Ông Trần Văn Phúc

Bà Đoàn Trần Như Trang

Ông Trần Nguyễn Quốc Cường

Thượng úy Lê Võ Đức Toàn

Ông Trương Quốc Bảo

Ông Phạm Xuân Thanh

 

 

11

15/4/2020

Bà Lê Thị Thu Hiền

Ông Võ Hoàng Hưng

Bà Nguyễn Thị Ngọc Nữ

Thượng úy Trần Anh Dũng

Ông Lương Công Phúc

Ông Trương Văn Hiến

 

 

                 

 

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
1I8w42
4/19/2022 9:27:38 AM

http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms

Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovidĐánh giá CCHC CBCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC TC, DNHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

5/24/2022 10:18:41 AM

^ Về đầu trang