Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Cải cách hành chính

Kết quả giải quyết thủ tục hanh chính tháng 6

Kết quả giải quyết thủ tục hanh chính tháng 6
Thực hiện Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2021 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021. UBND xã Ninh Quang gởi tin, bài về công tác CCHC trong tháng 6/2021 như sau: Từ ngày 26/5/2021 đến ngày 23/6/2021 UBND xã đã tiếp nhận và giải quyết 289 hồ sơ ở các lĩnh vực cụ thể như: Lĩnh vực Tư pháp 256 hồ sơ; Lao động – Thương binh xã hội 29 hồ sơ; Đất đai: 04 hồ sơ, tất cả các hồ sơ đều được UBND xã giải quyết sớm và đúng hạn, không có hồ sơ trễ hạn. Trong tháng 6/2021 UBND xã tiếp nhận và giải quyết 15 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 01 hồ sơ thanh toán trực tuyến.

Thực hiện Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2021 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021. UBND xã Ninh Quang gởi tin, bài về công tác CCHC trong tháng 6/2021 như sau:

Từ ngày 26/5/2021 đến ngày 23/6/2021 UBND xã đã tiếp nhận và giải quyết 289 hồ sơ ở các lĩnh vực cụ thể như: Lĩnh vực Tư pháp 256 hồ sơ; Lao động – Thương binh xã hội 29 hồ sơ; Đất đai: 04 hồ sơ, tất cả các hồ sơ đều được UBND xã giải quyết sớm và đúng hạn, không có hồ sơ trễ hạn. Trong tháng 6/2021 UBND xã tiếp nhận và giải quyết 15 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 01 hồ sơ thanh toán trực tuyến.

Triển khai đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông với hình thức lấy ý kiến của người dân bằng các phiếu đánh giá.

 Hưởng ứng Kế hoạch số 1895/KH-UBND ngày 03/6/2021 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc tham gia cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ” lần thứ 5, năm 2021 của tỉnh Khánh Hòa, UBND xã Ninh Quang đã đăng ký tham gia với nội dung “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho công dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 và thanh toán trực tuyến.

          Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, công tác tuyên truyền người dân thực hiện 5K trong công tác phòng chống dịch luôn được quan tâm thực hiện, tại Bộ phận Một cửa, cán bộ và công dân đến liên hệ giải quyết công việc cũng chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovidĐánh giá CCHC CBCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC TC, DNHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/5/2023 12:09:51 AM

^ Về đầu trang