Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Cải cách hành chính

Kết quả cải cách hành chính tháng 4

Kết quả cải cách hành chính tháng 4
kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 4

UỶ BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   XÃ NINH QUANG                                 Độc lập - Tự do –Hạnh phúc 

      Số          /UBND                          Ninh Quang, ngày  …..  tháng 4 năm 2021

 

V/v gởi tin, bài về công tác

 cải cách hành chính trong

          tháng 4/2021

 

Kính gửi: Phòng Nội vụ thị xã Ninh Hòa.

 

Thực hiện Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2021 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021. UBND xã Ninh Quang gởi tin, bài về công tác CCHC trong tháng 4/2021 như sau:

1. Từ ngày 25/3/2021 đến ngày 21/4/2021 UBND xã đã tiếp nhận và giải quyết 163 hồ sơ ở các lĩnh vực cụ thể như: Lĩnh vực Tư pháp 148 hồ sơ; Lao động – Thương binh xã hội 1 hồ sơ; Đất đai: 13 hồ sơ; Nội vụ: 1 hồ sơ tất cả các hồ sơ đều được UBND xã giải quyết sớm và đúng hạn, không có hồ sơ trễ hạn.        

Trong tháng UBND xã đã tiếp nhận và giải quyết 11 hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 7 hồ sơ liên thông ba trong một thuộc lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch.

          2. UBND xã ban hành Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 về kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2021, trong đó tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức.

          3. Trong thời gian Công an thị xã về địa phương triển khai thực hiện làm căn cước công dân, số hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục đăng ký lại khai sinh tăng cao vì vậy lãnh đạo UBND xã chỉ đạo công chức chuyên môn tập trung giải quyết hồ sơ cho công dân để kịp thời giải quyết các thủ tục liên quan

Cán bộ, công chức bộ phận Một cửa hướng dẫn hồ sơ cho công dân

          Trên đây là tin, bài về công tác cải cách hành chính trong tháng 4/2021 của UBND xã Ninh Quang, kính gửi Phòng Nội vụ thị xã Ninh Hòa./.

 

 

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovidĐánh giá CCHC CBCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC TC, DNHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

12/5/2022 7:19:23 PM

^ Về đầu trang