Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Phổ biến giáo dục pháp luật

Kế hoạch tổ chức tuyên truyền các văn bản luật mới năm 2018

Kế hoạch tổ chức tuyên truyền các văn bản luật mới năm 2018
Thực hiện Kế hoạch số: 2886 /KH-UBND ngày 10/9/2018 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc tuyên truyền tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật mới được thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV trên địa bàn thị xã Ninh Hòa, Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang xây dựng Kế hoạch tuyên truyền phổ biến các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV trên địa bàn xã với nội dung như sau:

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản Luật mới lần 3 năm 2018

 

 

Thực hiện Kế hoạch số: 2886 /KH-UBND  ngày 10/9/2018 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc tuyên truyền tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật mới được thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV trên địa bàn thị xã Ninh Hòa, Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang xây dựng Kế hoạch tuyên truyền phổ biến các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV trên địa bàn xã với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Giúp lãnh đạo Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể, cán bộ, công chức, các tuyên truyền viên, Thành viên tổ hòa giải cơ sở nắm rõ tinh thần và nội dung các văn bản luật mới, làm cơ sở để tổ chức phổ biến rộng rãi nội dung của các văn bản luật cho cán bộ hội viên và nhân dân trên địa bàn xã

2. Yêu cầu

Phổ biến cụ thể tất cả nội dung các văn bản luật mới cho các đối tượng theo kế hoạch đề ra. Chú trọng phổ biến các quy định mới, các quy định có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân và những nội dung cần thiết hợp lý khác.

Tổ chức hội nghị nghiêm túc, có chất lượng, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tạo chuyển biến mới trong việc tham gia học tập pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân, nâng cao hơn nữa ý thức tự giác tham gia học tập tìm hiểu pháp luật

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung phổ biến 

- Luật Quốc phòng năm 2018

(Được Quốc hội nước CHXHCNVN (khóa XIV) thông qua tại kỳ họp thứ 5 ngày 08/6/2018; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019)

- Luật Cạnh tranh năm 2018.

(Được Quốc hội nước CHXHCNVN (khóa XIV) thông qua tại kỳ họp thứ 5 ngày 12/6/2018; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019)

- Luật Tố cáo năm 2018.

(Được Quốc hội nước CHXHCNVN (khóa XIV) thông qua tại kỳ họp thứ 5 ngày 12/6/2018; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019)

- Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

 

2. Đối tượng phổ biến:

- Toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên, người hoạt động không chuyên trách, tuyên truyền viên, Trưởng thôn, thành viên Tổ hòa giải cơ sở.

3. Lực lượng phổ biến:

Báo cáo viên pháp luật thị xã (Đ/c: Nguyễn Văn Tôn)

4. Thời gian và địa điểm tổ chức:

Ngày 25 tháng 9 năm 2018. Tại Hội trường A UBND xã Ninh Quang

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tư pháp – Hộ tịch xã: phối hợp với các ngành, đoàn thể, BND các thôn triển khai thực hiện kế hoạch này

Liên hệ mời báo cáo viên thị xã về triển khai

2. Văn hóa thông tin: Phối hợp trang trí hội trường và phối hợp với đài truyền thanh xã tuyên truyền theo chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Trên đây là nội dung Kế hoạch tuyên truyền phổ biến các văn bản Luật mới được thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV trên địa bàn xã Ninh Quang./.

 

Nơi nhận:                                                                                                             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- UBND thị xã;                                                                                                    CHỦ TỊCH

- Báo cáo viên thị xã;

- Đảng ủy, UBND xã (Báo cáo);

- Trưởng thôn, tổ hòa giải cơ sở;

- Lưu: VT.

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

11/16/2019 1:03:38 AM

  Trang chủ
Giới Thiệu
Sơ đồ tổ chức
Chức năng nhiệm vụ
Tin tức - Sự kiện
Khí tượng
Thời tiết đất liền 24H
Thời tiết biển 24H
Biểu tượng Thời tiết
Dư báo 10 ngày
Dự báo tháng
Dự báo mùa
Thời tiết nguy hiểm
Bão - Áp thấp nhiệt đới
Không khí lạnh
Nắng nóng
Khu vực Hà Nội
Thời tiết nguy hiểm trên biển
Bản tin thời tiết chuyên đề
Thuỷ Văn
Dự báo hạn ngắn
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo hạn vừa
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo tháng
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo mùa
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo Nguồn nước
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Hải văn
Dự báo sóng
Dự báo nước dâng bão/gió mùa
Dự tính thủy triều
Dự báo dòng chảy
Bản tin dự báo/cảnh báo
Thủy văn đặc biệt
Tin Lũ
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Thông báo Cạn
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
T.B Xả nước chống hạn
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Bản tin xâm nhập mặn
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Phổ biến kiến thức KTTV
Bão & ATNĐ
Mưa lớn
Mưa đá
Dông
Tố, lốc, vòi rồng
Sương mù
Sương muối
Gió khô nóng
Gió mùa, không khí lạnh
Lũ lớn
Lũ quét, sạt lở đất
Hạn hán
Các kỷ lục về KTTV
Thế giới
Khí tượng
Thủy văn
Việt Nam
Khí tượng
Thủy văn
Hỏi đáp về KTTV
Khí tượng
Thủy văn
Nghiên cứu khoa học
Dự án
Đề tài
Tổng kết tình hình KTTV

 Tìm kiếm
Thời tiết hiện tại :
Nguồn KTTV T.W
-->
^ Về đầu trang