Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Kế hoạch sử dụng đất

Thông báo số 11/TB -UBND ngày 22/02/2022 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyển sử dụng đất

Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang thông báo về quyền lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê Quyền sử dụng đất như sau: Người có tài sản đấu giá: UBND xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Địa chỉ: Thôn Thạnh Mỹ, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tài sản đấu giá: Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất (trong thời hạn 01 năm) trả tiền thuê đất hàng năm đối với 217.144 m2, tổng số thửa 274. Địa chỉ đất cho thuê thôn Tân Quang, Phú Hòa, Vạn Hữu, Thuận Mỹ, Thạnh Mỹ, Trường Châu, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổng giá khởi điểm: 220.184.016 đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi triệu một trăm tám mươi bốn nghìn không trăm mười sáu đồng). Tiêu chí lựa chọn:Tổ chức bán đấu giá tài sản được quy dịnh tại khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.
Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovidĐánh giá CCHC CBCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC TC, DNHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

4/1/2023 8:06:46 PM

^ Về đầu trang