Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Cải cách hành chính

Kế hoạch cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND xã Ninh Quang.

Kế hoạch cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND xã Ninh Quang.
Kế hoạch cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND xã Ninh Quang.

          Căn cứ Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 của UBND thị xã Ninh Hòa phê duyệt và Công bố báo cáo tổng hợp Chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND các xã, phường, các trạm y tế, các đơn vị trường học trên địa bàn thị xã Ninh Hòa năm 2017;

          Căn cứ Kế hoạch số 1879/KH-UBND ngày 13/6/2018 về cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cao mức độ hài lòng người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của UBND thị xã Ninh Hòa;

          UBND xã Ninh Quang xây dựng Kế hoạch cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND xã Ninh Quang.

          Để cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức; làm cho cán bộ, công chức chuyển biến mạnh về nhận thức, trách nhiệm và tự giác, tích cực thực hiện các công việc, thủ tục hành chính; phát huy những mặt tích cực, kịp thời khắc phục những hạn chế trong giải quyết thủ tục hành chính;góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số mức độ hài lòng của người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn xã.

         Ngày 21/6/2018 UBND xã Ninh Quang Ban hành Kế hoạch cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND xã Ninh Quang.

        Thông qua kế hoạch UBND xã đặt ra các mục tiêu cụ thể sau:

        1. Tiếp tục rà soát những quy định, chỉ đạo về công tác cải cách hành chính của Trung ương, tỉnh, thị xã và những vấn đề khách hàng chưa hài lòng. Trong đó: 

        - Triển khai nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền cải cách hành chính của thị xã và của xã. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công, nhất là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 một cách thường xuyên thông qua nhiều hình thức như: tư vấn qua điện thoại; trực tiếp giới thiệu, hướng dẫn cho tổ chức, công dân thực hiện thủ tục hành chính ngay tại bộ phận Một cửa, kết hợp với phát tờ rơi. Phân công cán bộ, công chức sẵn sàng tiếp nhận, giải đáp, hướng dẫn những vấn đề mà người dân, tổ chức gặp vướng mắc; kết quả trả lời, giải đáp những vướng mắc, phản ánh, kiến nghị phải được thực hiện nhanh chóng và công khai trên Cổng thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại nơi làm việc, bộ phận Một cửa và các hình thức phù hợp khác.

          - Cập nhật những quy định, chính sách, thủ tục hành chính, biểu mẫu mới ban hành để phổ biến, hướng dẫn cho người dân, tổ chức qua các kênh thông tin thiết thực, hiện đại; chủ động khai thác các ứng dụng của mạng di động để cung cấp thông tin và tương tác với khách hàng trực tuyến.

          - Tiếp tục đẩy mạnh rà soát, đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các giấy tờ, biểu mẫu, tờ khai không cần thiết, gây khó khăn cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, đảm bảo các TTHC đơn giản, nhanh gọn, phù hợp tình hình thực tế; tăng cường các biện pháp hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng dịch vụ công ngay từ hồ sơ đầu vào khi khách hàng nộp để hạn chế các sai sót và yêu cầu bổ sung hồ sơ.

          - Tổ hướng dẫn thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3,4 của xã nghiêm túc thực hiện việc tư vấn thủ tục hành chính ngay tại bộ phận Một cửa, tư vấn qua điện thoại, website, trang mạng xã hội… nhằm hướng dẫn cách thức tra cứu thủ tục hành chính, tra cứu tiến độ hồ sơ, thường xuyên tuyên truyền việc nộp hồ sơ điện tử để giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng tin nhắn thông báo kết quả, tiến độ giải quyết hồ sơ qua mạng di động cho người dân, tổ chức.

          - Tiếp tục quan tâm đầu tư cải thiện nơi làm việc, bổ sung các trang thiết bị, phương tiện phục vụ đón tiếp và làm việc tại bộ phận một cửa; khắc phục những điểm bất hợp lý trong không gian đón tiếp và làm việc với khách hàng, cải tạo các quầy giao tiếp để khắc phục tình trạng khách hàng phải đứng làm việc, ghế ngồi còn bất tiện gây khó khăn cho người lớn tuổi.

          - Thực hiện tạo lập hồ sơ điện tử đầu vào theo Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa để luân chuyển, xử lý, quản lý hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử.

          - Bố trí cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận Một cửa có trình độ, năng lực chuyên môn, đạo đức tốt, có kỹ năng giao tiếp, kinh nghiệm xử lý, giải quyết các thủ tục hành chính theo đúng quy định để giảm tình trạng quá tải, chờ đợi mất nhiều thời gian. Chỉ đạo cán bộ, công chức không được làm việc riêng, nghe điện thoại, thờ ơ trong khi khách hàng phải chờ đợi; trường hợp phải xử lý công việc cấp bách phải xin lỗi khách hàng.

          - Thường xuyên theo dõi, giám sát, chỉ đạo quyết liệt để giải quyết hồ sơ TTHC sớm và đúng hạn cho tổ chức, công dân; hàng tháng tổ chức họp để đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm cán bộ, công chức trong giải quyết hồ sơ trễ hạn; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở nhau cùng tiến bộ trong việc giải quyết hồ sơ TTHC.

           - Nghiêm túc thực hiện việc nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân theo khẩu hiệu “ 5 biết 5 rõ 3 không 3 thể hiện” cụ thể:

           + 5 biết: Biết nghe dân nói; Biết nói dân hiểu; Biết làm dân tin; Biết xin lỗi; Biết cảm ơn;

           +5 rõ: Rõ người; Rõ việc; Rõ quy trình; Rõ trách nhiệm; Rõ hiệu quả;

           +3 không: Không chậm trễ trong giải quyết công việc thủ tục hành chính; Không sách nhiễu, phiền hà Nhân dân; Không để tổ chức, công dân đi lại nhiều lần;

           + 3 thể hiện:  Tôn trọng trong quan hệ giao tiếp; Văn minh, lịch sự, văn hóa trong giao tiếp, giải quyết công việc; Gần gũi, thân thiện với Nhân dân;

           2. Tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra và xử lý ngay các trường hợp vi phạm về thái độ giao tiếp, ứng xử, nội quy, giờ giấc làm việc. Cán bộ, công chức phải có thái độ thân thiện, hòa nhã, lịch sự, hỗ trợ, hướng dẫn tận tình, chu đáo khi công dân đến làm việc.

           - Tăng cường kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành giờ giấc, giải quyết thủ tục hành chính không đúng quy định, có thái độ giao tiếp, ứng xử chưa đúng mực, hướng dẫn chưa tận tình trong thực thi nhiệm vụ.

           - Chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức đòi hỏi giấy tờ sai quy định, tự đặt thêm khâu công việc, tham nhũng, tiêu cực. Chấp hành nghiêm các quy định về hướng dẫn hồ sơ bằng Phiếu hướng dẫn, đề nghị bổ sung hồ sơ không quá một lần bằng văn bản, đối với hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết phải có thông báo từ chối giải quyết hồ sơ, hồ sơ trễ hẹn phải có thông báo hẹn lại thời gian trả kết quả và xin lỗi…, không để người dân, tổ chức phải đi lại nhiều lần.

           - Thường xuyên nhắc nhở, chấn chỉnh về thái độ phục vụ, giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức tại bộ phận Một cửa không để xảy ra tình trạng quan liêu, cửa quyền, nhũng nhiễu; từng bước xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức xã Ninh Quang văn minh, lịch sự, chuyên nghiệp và liêm khiết.

           - Toàn bộ thông tin khách hàng phải được nhập đầy đủ, chính xác trên Phần mềm một cửa điện tử. Chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp xử lý hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử không đúng quy định, làm sai lệch thông tin, gây khó khăn cho quá trình tra cứu và cung cấp thông tin về kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ tin nhắn SMS không chính xác.

         - Đối với những cán bộ, công chức được người dân phản ánh đích danh nhiều lần thì xem xét trách nhiệm, thay thế hoặc xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ theo đúng quy định.

        3. Chuyển trọng tâm sang hỗ trợ thực hiện dịch vụ công, trong đó chủ yếu bằng hình thức trực tuyến; tập trung hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính ngay từ hồ sơ đầu vào để nâng cao chất lượng hồ sơ, giảm bổ sung hồ sơ nhiều lần, giảm đi lại cho khách hàng thay vì chờ khách hàng chính thức nộp hồ sơ mới tiếp nhận và hướng dẫn; việc thực hiện cần phải công khai, minh bạch, công bằng, đúng theo quy định của pháp luật.

         Đồng thời, đặt ra các yêu cầu  và phân công, xác định rõ nhiệm vụ từng cán bộ, công chức trong giải quyết các công việc, thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân góp phần cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND xã Ninh Quang trong thời gian đến./.

I                                                              Như Hoa

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

7/22/2018 11:35:35 AM

 
 
 
 
 
Thiết kế website       
 
 
 
 
^ Về đầu trang