Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Điển hình tiên tiến

Gương điển hình tiên tiến trong 15 năm triển khai thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” 2010-2020

Gương điển hình tiên tiến trong 15 năm triển khai thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” 2010-2020
Qua 15 năm triển khai thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong cấp ủy, chính quyền địa phương và trong cán bộ, nhân dân. Thông qua hoạt động tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hạn chế tình hình phạm tội, các tệ nạn xã hội và những vi phạm pháp luật khác, góp phần quan trọng cho việc xây dựng thế trận ANND vững chắc, đảm bảo và thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Qua 15 năm triển khai thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong cấp ủy, chính quyền địa phương và trong cán bộ, nhân dân. Thông qua hoạt động tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hạn chế tình hình phạm tội, các tệ nạn xã hội và những vi phạm pháp luật khác, góp phần quan trọng cho việc xây dựng thế trận ANND vững chắc, đảm bảo và thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Để đánh giá những kết quả đạt được trong 15 năm triển khai thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, UBND xã Ninh Quang đã tổ chức Hội nghị tổng kết đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc triển khai thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ. Trong đó tiêu biểu có 03 tập thể gồm: cán bộ và Nhân dân thôn Phú Hòa, Trường Châu, Tân Quang và 12 cá nhân tiêu biểu đã tích cực tham gia phòng, chống, đấu tranh tố giác tội phạm, góp phần cùng lực lượng Công an đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.

Trong những năm tiếp theo tiếp tục ăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và vận động quần chúng nhân dân thực hiện hiệu quả các nội dung, biện pháp công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới.

Họ tên*
Email*
Bình luận*
gBbPRk
10/19/2020 2:12:46 AM

EJXKvR http://pills2sale.com/ levitra nizagara

Cổng Dịch vụ công Quốc giaDV công đọ 3Đánh giá CCHC CBCCĐánh giá CCHC TC, DNtra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

11/28/2020 12:34:26 AM

^ Về đầu trang