Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Đường dây nóng

Thông tin đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị
của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính
 
Nếu gặp vướng mắc, khó khăn, đề nghị cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp gửi phản ánh, kiến nghị (trong giờ làm việc hành chính) theo đường dây nóng như sau:
 
1. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Ninh Quang:
Địa chỉ: Thôn Thạnh Mỹ, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa
Điện thoại: 0258.3641130  - Email: ninhquang.nh@khanhhoa.gov.vn
 
* Phụ trách chung: 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang
Điện thoại: 0986256539
 
2. Phòng Cải cách hành chính - Sở Nội vụ: 
Địa chỉ: 01 Trần Phú, Nha Trang 
Điện thoại: (0258) 3810440
Email: cchc.snv@khanhhoa.gov.vn hoặc caicachhanhchinhkh@gmail.com 
 
3. Chuyên mục “Tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị về giải quyết hồ sơ tại Bộ phận một cửa” hoặc chuyên mục “Góp ý và hỏi đáp” trên Cổng Thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ truy cập: http://cchc.khanhhoa.gov.vn. 
 
4. Gửi qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ: https://nguoidan.chinhphu.vn hoặc Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ: https://doanhnghiep.chinhphu.vn
- Gửi đến cơ quan: 
Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa, số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa.
- Số điện thoại chuyên dùng: 0258.3822765
- Địa chỉ thư điện tử: pkstthc.vpub@khanhhoa.gov.vn

 

Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovidĐánh giá CCHC CBCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC TC, DNHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

4/1/2023 9:50:43 PM

^ Về đầu trang