Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Thủ tục hành chính

Quyết định phân công cán bộ phụ trách đầu mối đại diện cơ sở dữ liệu người dùng của UBND xã Ninh Quang

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Thực hiện Công văn số 2071/UBND ngày 29/6/2018 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc chuẩn bị một số nội dung cho công tác phối hợp của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh; Xét năng lực cán bộ; Ngày 02/7/2018 UBND xã Quyết định phân công Ông Trương Văn Hiến – Chủ tịch UBND xã làm đầu mối đại diện cơ sở dữ liệu người dùng của UBND xã Ninh Quang. Ông Trương Văn Hiến có trách nhiệm làm đại diện cho UBND xã Ninh Quang trong việc phối hợp giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh trong việc tiếp nhận, nghiên cứu, xử lý, giải đáp, trả lời các thắc mắc, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính thuộc chức năng, thẩm quyền của xã; phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu, viết bài cho Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến. Như Hoa
Về việc triển khai thực hiện NGhị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ

Về việc triển khai thực hiện NGhị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ

Về việc triển khai thực hiện NGhị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ
Kế hoạch cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND xã Ninh Quang.

Kế hoạch cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND xã Ninh Quang.

Kế hoạch cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND xã Ninh Quang.
Thông báo số 584/TB – NV ngày 15/6/2018 Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã.

Thông báo số 584/TB – NV ngày 15/6/2018 Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã.

Thông báo số 584/TB – NV ngày 15/6/2018 Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã.
QĐ Công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4. (EO)

QĐ Công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4. (EO)

QĐ số 1695/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh Khánh về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4. (EO)
QĐ số 1675/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính  lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. (EO)

QĐ số 1675/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. (EO)

QĐ số 1675/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. (EO)
Thống kê tình hình giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tháng 5/2018 tại UBND xã Ninh Quang

Thống kê tình hình giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tháng 5/2018 tại UBND xã Ninh Quang

Thống kê tình hình giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tháng 5/2018 tại UBND xã Ninh Quang
QĐ Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Cho thuê lại lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. (EO)

QĐ Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Cho thuê lại lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. (EO)

QĐ Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Cho thuê lại lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. (EO)
Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp xã lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch

Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp xã lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch

Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp xã lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch
QĐ Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban dân dân tỉnh Khánh Hoà. (EO) thuộc lĩnh vực dân tộc

QĐ Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban dân dân tỉnh Khánh Hoà. (EO) thuộc lĩnh vực dân tộc

QĐ Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban dân dân tỉnh Khánh Hoà. (EO) thuộc lĩnh vực dân tộc
Cổng Dịch vụ công Quốc giaDV công đọ 3Đánh giá CCHC CBCCĐánh giá CCHC TC, DNtra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

11/27/2020 11:51:47 PM

^ Về đầu trang