Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Chỉ thị - Điều hành

Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang ban hành kế hoạch tổ chức tuyên truyền “Ngày quốc tế hạnh phúc” Ngày 15/3/2021, UBND xã Ninh Quang đã ban hành kế hoạch số 26/KH - UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “ Ngày quốc tế hạnh phúc” 20/03/2021.

Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang ban hành kế hoạch tổ chức tuyên truyền “Ngày quốc tế hạnh phúc” Ngày 15/3/2021, UBND xã Ninh Quang đã ban hành kế hoạch số 26/KH - UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “ Ngày quốc tế hạnh phúc” 20/03/2021.

Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Ninh Quang, nhiệm kỳ 2021-2026

Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Ninh Quang, nhiệm kỳ 2021-2026

Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng cử Đại biểu HĐND xã Ninh Quang nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng cử Đại biểu HĐND xã Ninh Quang nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang ban hành Quyết định phân công các thành viên Ủy ban bầu cử

Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang ban hành Quyết định phân công các thành viên Ủy ban bầu cử

Ủy ban nhân dân xã Ban hành kế hoạch kiểm tra An toàn thực phẩm trong dịp Tết Tân Sửu 2021

Ngày 20/01/2021, Ủy ban nhân dân xã đã ban hành kế hoạch số 04/KH - UBND ngày 20/01/2021 về việc kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Tân Sửu 2021

Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang ban hành kế hoạch tuyên truyền phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Nhằm đảm bảo tổ công tác tuyên truyền phục vụ Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, Ngày 21/01/2021 Ủy ban nhân dân xã đã ban hành kế hoạch số 05/KH -UBND về việc tổ chức tuyên truyền Tết Tân Sửu 2021.

Chỉ đạo các nhiệm vụ tháng 10

Chỉ đạo các nhiệm vụ tháng 10

Chỉ đạo của UBND xã trong họp giao ban Quý III

Chỉ đạo của UBND xã trong họp giao ban Quý III

Chỉ đạo của UBND xã Ninh Quang

Chỉ đạo của UBND xã Ninh Quang

Chỉ đạo của UBND xã tháng 8

Chỉ đạo của UBND xã tháng 8
Cổng Dịch vụ công Quốc giaDV công đọ 3Đánh giá CCHC CBCCĐánh giá CCHC TC, DNtra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

4/12/2021 9:56:02 PM

^ Về đầu trang