Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Phổ biến giáo dục pháp luật

Chi cục thuế Ninh Hòa tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật

Chi cục thuế Ninh Hòa tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật
Tiếp tục duy trì việc tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật theo Kế hoạch số 302/KH-CCT ngày 30/01/2019 về việc triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019, chiều ngày 11/9/2019 Chi cục Thuế thị xã Ninh Hòa đã tổ chức Hội nghị phổ biến chính sách pháp luật định kỳ tháng 9/2019 cho toàn thể công chức và người lao động trong đơn vị.

Tiếp tục duy trì việc tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật theo Kế hoạch số 302/KH-CCT ngày 30/01/2019 về việc triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019, chiều ngày 11/9/2019 Chi cục Thuế thị xã Ninh Hòa đã tổ chức Hội nghị phổ biến chính sách pháp luật định kỳ tháng 9/2019 cho toàn thể công chức và người lao động trong đơn vị.

Các văn bản và nội dung được phổ biến tại hội nghị gồm có: Những điểm mới của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13/6/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020 và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

 

Thông qua Hội nghị này, công chức trong đơn vị đã hiểu rõ được sự cần thiết ban hành Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; nắm bắt những quy định cụ thể cần đầu tư nghiên cứu và vận dụng vào thực tiễn quản lý thuế trong thời gian tới. Luật quản lý thuế đã tạo cơ sở pháp lý cho quản lý thuế hiện đại, tiếp cận tới những chuẩn mực, thông lệ quốc tế tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.

Công chức thuế trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ phải nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý được giao; thực hiện nghiêm quy chế văn hóa công sở, giờ giấc làm việc; đảm bảo tiến độ giải quyết hồ sơ cho người nộp thuế; tích cực, chủ động tham gia phát hiện và kiên quyết đầu tranh với các biểu hiện, các hành vi tham nhũng, lãng phí.

Hội nghị phổ biến chính sách pháp luật được tổ chức tại đơn vị định kỳ nhằm phổ biến, quán triệt để công chức trong đơn vị nắm vững chính sách pháp luật thuế, để mỗi công chức thuế là một tuyên truyền viên pháp luật, tuyên truyền có hiệu quả những quy định của pháp luật cho toàn thể nhân dân. Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của công chức thuế và ngày càng nâng cao mức độ hài lòng người nộp thuế đối với sự phục vụ của Chi cục Thuế thị xã Ninh Hòa./.

Phạm Khắc Ngân
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovidĐánh giá CCHC CBCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC TC, DNHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/5/2023 12:10:34 AM

^ Về đầu trang