Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Cải cách hành chính

QĐ Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hoá, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh. (EO)

QĐ Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hoá, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh. (EO)

QĐ Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hoá, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh. (EO)

Kế hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2018

Kế hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2018
QĐ Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giảm nghèo và bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. (EO)

QĐ Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giảm nghèo và bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. (EO)

QĐ Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giảm nghèo và bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. (EO)

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết thuộc UBND cấp xã

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết thuộc UBND cấp xã

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết thuộc UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết thuộc UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

Quyết định phê duyệt và công bố báo cáo Chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã ninh Hòa năm 2017

Quyết định phê duyệt và công bố báo cáo Chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã ninh Hòa năm 2017

Quyết định ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018

Quyết định ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018

Ninh Quang tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017

Ngày 14/3/2018, UBND xã Ninh Quang đã tổ chức tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017.
Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovidĐánh giá CCHC CBCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC TC, DNHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/1/2022 1:25:40 AM

 
 
 
Thiết kế website      
 
 
 
 
^ Về đầu trang