Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Cải cách hành chính

QĐ Công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4. (EO)

QĐ Công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4. (EO)

QĐ số 1695/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh Khánh về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4. (EO)
QĐ số 1675/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính  lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. (EO)

QĐ số 1675/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. (EO)

QĐ số 1675/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. (EO)
Thống kê tình hình giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tháng 5/2018 tại UBND xã Ninh Quang

Thống kê tình hình giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tháng 5/2018 tại UBND xã Ninh Quang

Thống kê tình hình giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tháng 5/2018 tại UBND xã Ninh Quang
QĐ Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Cho thuê lại lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. (EO)

QĐ Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Cho thuê lại lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. (EO)

QĐ Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Cho thuê lại lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. (EO)
Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp xã lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch

Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp xã lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch

Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp xã lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch
QĐ Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban dân dân tỉnh Khánh Hoà. (EO) thuộc lĩnh vực dân tộc

QĐ Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban dân dân tỉnh Khánh Hoà. (EO) thuộc lĩnh vực dân tộc

QĐ Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban dân dân tỉnh Khánh Hoà. (EO) thuộc lĩnh vực dân tộc
QĐ Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. (EO)

QĐ Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. (EO)

QĐ Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. (EO)
Việc thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng đối với việc đề nghị tặng giấy khen của UBND thị xã NINh Hòa.

Việc thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng đối với việc đề nghị tặng giấy khen của UBND thị xã NINh Hòa.

Việc thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng đối với việc đề nghị tặng giấy khen của UBND thị xã NINh Hòa.
Kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND xã Ninh Quang năm 2017

Kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND xã Ninh Quang năm 2017

Kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND xã Ninh Quang năm 2017
QĐ Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. (EO)

QĐ Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. (EO)

QĐ Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. (EO)
Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovidĐánh giá CCHC CBCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC TC, DNHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

8/15/2022 12:58:31 PM

 
 
Thiết kế website           
 
 
^ Về đầu trang