Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Cải cách hành chính

QĐ Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. (EO)

QĐ Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. (EO)

QĐ Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. (EO)
Báo cáo kết quả kiểm tra công tác CCHC đợt I năm 2018 tại UBND xã, phường thuộc UBND thị xã Ninh Hòa

Báo cáo kết quả kiểm tra công tác CCHC đợt I năm 2018 tại UBND xã, phường thuộc UBND thị xã Ninh Hòa

Báo cáo kết quả kiểm tra công tác CCHC đợt I năm 2018 tại UBND xã, phường thuộc UBND thị xã Ninh Hòa
Thống kê tình hình giải quyết hồ sơ hành chính của UBND xã Ninh Quang
(Từ ngày : 01/07/2018 - đến ngày : 31/07/2018)

Thống kê tình hình giải quyết hồ sơ hành chính của UBND xã Ninh Quang (Từ ngày : 01/07/2018 - đến ngày : 31/07/2018)

Thống kê tình hình giải quyết hồ sơ hành chính của UBND xã Ninh Quang (Từ ngày : 01/07/2018 - đến ngày : 31/07/2018)
                    Thông báo
     Về việc phối hợp tổ chức truyền thông, điều tra, 
    khảo sát sự hài lòng năm 2018 trên địa bàn xã

Thông báo Về việc phối hợp tổ chức truyền thông, điều tra, khảo sát sự hài lòng năm 2018 trên địa bàn xã

Thông báo Về việc phối hợp tổ chức truyền thông, điều tra, khảo sát sự hài lòng năm 2018 trên địa bàn xã
Quyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban ngân dân cấp xã thuộc lĩnh vực LĐTBXH

Quyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban ngân dân cấp xã thuộc lĩnh vực LĐTBXH

Quyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban ngân dân cấp xã thuộc lĩnh vực LĐTBXH
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang

Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang

Căn cứ Quyết định 1695/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến qua mạng Internet ở mức độ 3,4. Ngày 02/7/2018, Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang cung cấp 02 thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 trong các lĩnh vực: Tư pháp – hộ tịch gồm: - Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng internet. Việc thanh toán lệ phí ( nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã. Về cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 có thể gửi hồ sơ trực tuyến qua mạng Internet đến Ủy ban nhân xã Ninh Quang theo thứ tự các bước như sau: - Bước 1: Truy cập vào trang http://ninhquang.tthc.khanhhoa.vn - Bước 2: Đăng ký tài khoản công dân; - Bước 3: Đăng nhập hệ thống; - Bước 4: Lấy mẫu, soạn thảo hồ sơ điện tử theo quy định của TTHC; - Bước 5: Nộp hồ sơ điện tử cho hệ thống; Ngoài ra, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử xã Ninh Quang tại địa chỉ: http://ninhquang.gov.vn/, vào mục “ Nộp hồ sơ trực tuyến” phía bên phải trang chủ của cổng thông tin điện tử xã. Trong quá trình sử dụng, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có các ý kiến đóng góp, xin vui lòng gửi về Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang theo địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang, thôn Thạnh Mỹ, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa ( số điện thoại hỗ trợ số: 0258.3641.130) Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang trân trọng giới thiệu dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 để Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết và sử dụng. Như Hoa

Quyết định phân công cán bộ phụ trách đầu mối đại diện cơ sở dữ liệu người dùng của UBND xã Ninh Quang

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Thực hiện Công văn số 2071/UBND ngày 29/6/2018 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc chuẩn bị một số nội dung cho công tác phối hợp của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh; Xét năng lực cán bộ; Ngày 02/7/2018 UBND xã Quyết định phân công Ông Trương Văn Hiến – Chủ tịch UBND xã làm đầu mối đại diện cơ sở dữ liệu người dùng của UBND xã Ninh Quang. Ông Trương Văn Hiến có trách nhiệm làm đại diện cho UBND xã Ninh Quang trong việc phối hợp giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh trong việc tiếp nhận, nghiên cứu, xử lý, giải đáp, trả lời các thắc mắc, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính thuộc chức năng, thẩm quyền của xã; phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu, viết bài cho Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến. Như Hoa
Về việc triển khai thực hiện NGhị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ

Về việc triển khai thực hiện NGhị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ

Về việc triển khai thực hiện NGhị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ
Kế hoạch cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND xã Ninh Quang.

Kế hoạch cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND xã Ninh Quang.

Kế hoạch cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND xã Ninh Quang.
Thông báo số 584/TB – NV ngày 15/6/2018 Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã.

Thông báo số 584/TB – NV ngày 15/6/2018 Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã.

Thông báo số 584/TB – NV ngày 15/6/2018 Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã.
Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovidĐánh giá CCHC CBCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC TC, DNHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

12/5/2022 5:19:22 PM

^ Về đầu trang