Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Cải cách hành chính

Hướng dẫn, đăng ký đăng nhập tài khoản công dân trên cổng dịch vụ công quốc gia

Hướng dẫn, đăng ký đăng nhập tài khoản công dân trên cổng dịch vụ công quốc gia

Thông tin số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

Thông tin số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

Tính Khánh Hòa công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Ngày 27/4/2021, UBND tỉnh Khánh Hòa Quyết định soo/QĐ -UBND tỉnh Khánh hòa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính thị xã Ninh Hòa năm 2021

Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính thị xã Ninh Hòa năm 2021

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND xã Ninh Quang phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 đối với hoạt động giải quyết Quy trình hành chính của UBND xã Ninh Quang

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND xã Ninh Quang phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 đối với hoạt động giải quyết Quy trình hành chính của UBND xã Ninh Quang

Kết quả giải quyết thủ tục hanh chính tháng 6

Thực hiện Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2021 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021. UBND xã Ninh Quang gởi tin, bài về công tác CCHC trong tháng 6/2021 như sau: Từ ngày 26/5/2021 đến ngày 23/6/2021 UBND xã đã tiếp nhận và giải quyết 289 hồ sơ ở các lĩnh vực cụ thể như: Lĩnh vực Tư pháp 256 hồ sơ; Lao động – Thương binh xã hội 29 hồ sơ; Đất đai: 04 hồ sơ, tất cả các hồ sơ đều được UBND xã giải quyết sớm và đúng hạn, không có hồ sơ trễ hạn. Trong tháng 6/2021 UBND xã tiếp nhận và giải quyết 15 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 01 hồ sơ thanh toán trực tuyến.

Kết quả cải cách hành chính tháng 4

kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 4

Ngày 23/02/2021 Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang ban hành quyết định số 36 /QĐ - UBND về việc kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

Nhằm bảo đảm việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, có trọng tâm; đảm bảo công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và sự minh bạch của bộ máy hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch, nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của các doanh nghiệp trong việc tuân thủ thủ tục hành chính Ngày 23/02/2021 Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang ban hành quyết định số 36 /QĐ - UBND về việc kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

Ủy ban nhân dân xã NInh Quang kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

Ủy ban nhân dân xã NInh Quang kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

Báo cáo kết quả cải cách hành chính Quý I năm 2021

Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý I năm 2021
Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovidĐánh giá CCHC CBCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC TC, DNHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

12/5/2022 7:34:04 PM

^ Về đầu trang