Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Cải cách hành chính

Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

Ngày 07/2/2022 Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

Quyết định số 109/QĐ - UBND ngày 11 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh/ Sở LĐTBXH UBND cấp huyện

Quyết định số 109/QĐ - UBND ngày 11 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh/ Sở LĐTBXH UBND cấp huyện

Quyết định 1395/QĐ- UBND ngày 12/08/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 1395/QĐ- UBND ngày 12/08/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở lao động -Thương binh và xã hội/Cơ sở trợ giúp cấp tỉnh/Chủ tịch UBND cấp huyện/Phòng LĐTBXH cấp huyện/Cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện/Chủ tịch UBND cấp xã

Thông báo số 171/TB -UBND ngày 29/9/2020 của UBND thị xã Ninh Hòa

Thông báo số 171/TB -UBND ngày 29/9/2020 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc Danh mục thủ tục hành chính cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện bưu chính công ích thị xã Ninh Hòa

Quyết định 91/QĐ -UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 91/QĐ -UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ -CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đọa điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Quyết định 2493/QĐ -UBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 2493/QĐ -UBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 581/QĐ - UBND tỉnh Khánh Hòa ngày 11/03/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 581/QĐ - UBND tỉnh Khánh Hòa ngày 11/03/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Nuôi con thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

Hồ sơ minh chứng ISO

Hồ sơ minh chứng ISO

Ngày 03/06/2021, Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa ban hành Kế hoạch số1895/KH –UBND về tham gia cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ” lần thứ 5, năm 2021 của tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 03/06/2021, Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa ban hành Kế hoạch số1895/KH –UBND về tham gia cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ” lần thứ 5, năm 2021 của tỉnh Khánh Hòa.

Hướng dẫn người dân thanh toán trực tuyến trên dịch vụ hành chính công quốc gia

Hướng dẫn người dân thanh toán trực tuyến trên dịch vụ hành chính công quốc gia
Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovidĐánh giá CCHC CBCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC TC, DNHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

4/1/2023 9:05:21 PM

^ Về đầu trang