Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Đất đai, dân số, lao động hàng quý

Báo cáo tình hình thực hiện công tác Dân số-KHHGĐ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021


Báo cáo tình hình thực hiện công tác Dân số-KHHGĐ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
Báo cáo tình hình thực hiện công tác Dân số-KHHGĐ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện công tác Dân số-KHHGĐ năm 2020

và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

 

 
   

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2020:

  1. Công tác tham mưu, ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành:

Trong năm 2020, chuyên trách Dân số đã tham mưu Trạm Y tế, Ủy ban nhân dân xã ban hành các kế hoạch:

- Kế hoạch số 10/KH-TYT ngày 20/12/2020 về Hoạt động công tác Dân số  KHHGĐ năm 2020;

- Kế hoạch số 33B/KH-TYT ngày 15/3/2020 về triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới năm 2020;

- Kế hoạch số 36B/KH-TYT ngày 15/4/2020 về Tổ chức tuyên truyền giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027 (Đề án 938) năm 2020;

- Kế hoạch số 51/KH-TYT ngày 18/4/2020 về tổ chức hoạt động truyền thông Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2020;

- Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 29/7/2020 về Hoạt động chương trình Truyền thông Dân số trên địa bàn xã Ninh Quang đến năm 2020;

- Kế hoạch số 101/BC-TYT ngày 28/12/2020 về Hoạt động truyền thông hưởng ứng ngày tránh thai thế giới, ngày Quốc tế người cao tuổi và Ngày Quốc tế trẻ em gái.      

2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu Dân số-KHHGĐ năm 2020:

Chỉ tiêu

Kế hoạch năm 2020

Năm 2019

Năm 2020

% so sánh

Cùng kỳ

Kế hoạch

- Dân số TB (người)

 

13.522

13.777

 

 

- Tổng tỷ suất sinh (con/phụ nữ)

 

 

1, 18

 

 

  • Tỷ suất sinh thô (%o)

11,21

11,46

11,21

Giảm 0,25

Đạt

  • Mức giảm tỷ suất sinh (%o)

0,25

 

0.25

0,25

Đạt

  • Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên (%)

6,54

6,54

6,54

Duy trì

Đạt

  • Mức giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên (%)

0

0

0

0

0

  • Tỷ số giới tính khi sinh

 

128/100

118/100

 

 

  • Tỷ lệ cặp vợ chồng áp dụng BPTT hiện đại (%)

75

70,37

75,41

107,16

100,55

  • Số người sử dụng các biện pháp tránh thai mới trong năm. Trong đó:

1.077

1.034

1.121

108,41

104,09

+ Triệt sản Nam/nữ

 

3

1

33,33

 

+ Đặt vòng tránh thai

83

83

83          

100

100

+ Tiêm thuốc tránh thai

96

81

140

172.84

145,83

+ Cấy tránh thai

8

1

0

0

Chưa đạt

+ Uống viên tránh thai

508

488

509

104,3

100,2

+ Bao cao su

382

378

388

102,65

102

- Sàng lọc trước sinh (ca)

 

 

 

 

 

- Sàng lọc sơ sinh (ca)

 

 

 

 

 

Số trẻ sinh ra sống của phụ nữ từng giai đoạn độ tuổi:

STT

Giai đoạn tuổi

Phụ nữ từng giai đoạn tuổi

Số trẻ sinh ra sống của phụ nữ từng giai đoạn độ tuổi

Ghi chú

1

15-19

482

14

 

2

20-24

524

24

 

3

25-29

745

65

 

4

30-34

767

38

 

5

35-39

436

9

 

6

40-44

545

3

 

7

45-49

499

0

 

3. Kết quả hoạt động truyền thông-giáo dục:

- Mở 4 lớp truyền thông cho 275 người. Nội dung truyền thông:

+ Nâng cao nhận thức giáo dục của cha mẹ trong chăm sóc và phát phát triển trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản VTN/TN;

+ Đẩy mạnh mở rộng cung cấp PTTT, hàng hóa dịch vụ KHHGĐ, SKSS chuyển từ miễn phí sang tiếp thị xã hội;

+ Tăng cường tuyên truyền về quy mô Dân số và mức sinh tại các vùng miền trong giai đoạn hiện nay;

+ Truyền thông cung cấp kiến thức, hành vi và kỹ năng sống về tránh mang thai ngoài ý muốn, phá thai an toàn, phòng chống lây truyền qua đường tình dục HIV/AIDS.

- Phối hợp với Khoa Dân số Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa truyền thông cho 230 người. Nội dung truyền thông:

+ Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh- Bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ;

+ Thay đổi hành vi của người dân về quyền và nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Nghĩa vụ, trách nhiệm phụng dưỡng người cao tuổi, không kỳ thị và coi tuổi già là gánh nặng;

+ Tuyên truyền cung cấp kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu của người cao tuổi theo Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025.

- Phối hợp với Khoa Dân số - TTYT thị xã Ninh Hòa và Chi cục dân tỉnh tổ chức nói chuyện sức khỏe người cao tuổi tại Hội trường thôn Thạch Thành vào ngày 22/7/2020; có 100 người tham dự.

4. Kết quả thực hiện các chương trình, dự án Dân số-KHHGĐ:

a. Đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ KHHGĐ:

Cung cấp các phương tiện tránh thai miễn phí kịp thời và đầy đủ cho các đối tượng sử dụng.

b. Tầm soát các dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh:

Phối hợp với Trạm Y tế tư vấn sàng lọc trước sinh và sơ sinh vào ngày tiêm chủng hàng tháng.

c. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành và thực hiện các chương trình:

 - Kiện toàn củng cố mạng lưới cộng tác viên Dân số, duy trì thu thập, cập nhật đầy đủ kịp thời các thông tin biến động vào sổ AO.

- Báo cáo chuyên nghành theo mẫu về Khoa  Dân số - KHHGĐ thị xã Ninh Hòa kịp thời và đúng theo quy định.

5. Công tác khác:

Phân bổ chỉ tiêu các biện pháp tránh thai, tỷ suất sinh và tỷ lệ sinh lần 3 cho từng thôn.

6. Đánh giá:

a. Thuận lợi:

          Được sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa, sự quan tâm của cấp Ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp đồng bộ của các ban ngành đoàn thể và sự năng nổ, nhiệt tình của đội ngũ cộng tác viên nên các hoạt động trong công tác Dân số năm 2020 đạt hiệu quả.

b. Khó khăn:

          Đội ngũ công tác viên còn thay đổi nhiều nên ảnh hưởng đến chất lượng phiếu thu tin.

7. Đề xuất, kiến nghị: Không

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC DÂN SỐ-KHHGĐ NĂM 2021:

1. Đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ KHHGĐ:

- Tiếp tục đảm bảo hậu cần phương tiện tránh thai đầy đủ.

- Đăng ký và tiếp thị xã hội phương tiện tránh thai: bao cao su và viên tránh thai.

2. Tầm soát các dị dạng , bệnh, tật bẩm sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.

Tiếp tục phối hợp với Trạm Y tế tư vấn sàng lọc trước sinh và sơ sinh cho các bà mẹ mang thai.

3. Nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình:

- Tiếp tục cập nhật kịp thời chính xác thông tin, số liệu và đối chiếu hàng tháng với kho dữ liệu Dân số thị xã.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn về chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Vận động các cặp vợ chồng chưa sử dụng biện pháp tránh thai áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại.

- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước về công tác Dân số - KHHGĐ cho người dân.

- Thăm hộ gia đình có 2 con một bề là gái và hộ gia đình có 3 con trở lên.

- Tư vấn nhóm, đối tượng khó tiếp cận.

- Tư vấn nhóm về sức khỏe sinh sản.

- Viết tin và đưa tin bài trên đài truyền thanh.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công tác Dân số-KHHGĐ trong năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Trạm Y tế xã Ninh Quang./.

 

Nơi nhận:

- TTYT thị xã Ninh Hòa;

- Lưu: TYT.

 

               TRƯỞNG TRẠM

                                               (đã ký)

                                         Nguyễn Văn Trọng

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovidĐánh giá CCHC CBCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC TC, DNHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

12/5/2022 5:12:59 PM

^ Về đầu trang