Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Đất đai, dân số, lao động hàng quý

Báo cáo đất đai - Xây dựng năm 2021

Báo cáo đất đai - Xây dựng năm 2021
Báo cáo đất đai - Xây dựng năm 2021

BÁO CÁO

Công tác Địa chính – Xây dựng năm 2021

 

I. Kết quả thực hiện công tác Địa chính – Xây dựng năm 2021.

Công tác Địa chính:

Tham mưu cho UBND xã trong công tác quản lý nhà nước về đất đai theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Quản lý chặt chẽ các loại quỹ đất hiện có của địa phương, hạn chế thấp nhất việc lấn chiếm đất công, sử dụng đất không đúng mục đích, tranh chấp, khiếu nại về đất đai trong nhân dân.

Phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 -2030, đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

Phối hợp với trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Ninh Hòa kiểm kê, xác nhận hồ sơ bồi thường hỗ trợ nhân nhân bị ảnh hưởng dự án đường điện 220Kv Krông Bút – Nha Trang.

 Xây dựng kế hoạch cấp giấy CN QSD đất năm 2021. Thực hiện kế hoạch cấp giấy CNQSD đất lần đầu năm 2021 đạt chỉ tiêu trên giao. Trong năm hoàn thiện 14 hồ sơ cấp giấy CNQSD đất lần đầu diện tích 3,1ha/2,8ha đạt 110% chỉ tiêu được giao.

Thẩm tra xác minh đơn tranh chấp và tham gia hòa giải các vụ việc ở địa phương.

Tổ chức đấu thầu quỹ đất 5% và đất nông nghiệp do UBND xã quản lý năm 2020 – 2021.

Phối hợp với văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Ninh Hòa giải quyết 100% các hồ sơ tách, hợp thửa, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất và các hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất đủ điều kiện.

Lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với bà Từ Thị Kim Hoa, thôn Thuận Mỹ về hành vi, lấn chiếm đất Vườn Đào do UBND xã quản lý để làm hồ chứa nước, tham mưu lãnh đạo UBND xã ban hành quyết định xử phạt với số tiền 2.000.000đông, bà Hoa đã nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước.

Lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Lương Công Hồng Phước, ông Lương Công Vũ, thôn Phước Lộc về hành vi chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, tham mưu lãnh đạo UBND xã ban hành quyết định xử phạt với tổng số tiền là 7.000.000đông, ông Phước và oomng Vũ đã nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước.

Công tác Giao thông, trật tự xây dựng:

Phối hợp với chi cục QLĐB 3.III kiểm tra, lập hồ sơ vi phạm và tham mưu chủ tịch UBND xã ban hành 3 quyết định xử phạt với 3 cá nhân vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ với tổng số tiền 12.500.000 đồng, đối với ông Đặng Ngọc Sơn, ông Liêu Minh An, bà Nguyễn Thị Hoa.

Công tác QLNN về khoáng sản:

Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra việc khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã, đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt trong lĩnh vực khoáng sản 1 trường hợp với số tiền 4.000.000đồng với ông Phạm Khánh Vinh.

Công tác Xây dựng:

Tham möu cho UBND xaõ quaûn lyù caùc coâng trình xaây döïng, giaùm xaùt veà kỹ thuaät trong vieäc xaây döïng caùc công trình phuùc lôïi ôû ñịa phöông.

Giao mốc cho đơn vị thi công, phối hợp nghiệm thu từng công đoạn, tổ chức nghiệm thu các công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng các công trình.

+ Tuyến mương BTXM từ nhà ông Bá đến máng Hóc Bò, thôn Quang Vinh.

+ Tuyến mương BTXM từ Gắn Miễu Am đến nhà ông Xưa, thôn Thuận Mỹ.

+ Tuyến mương BTXM từ nhà ông Sáu đến cống Thành Minh, thôn Thuận Mỹ.

+ Tuyến đường BTXM từ Nhà ông Nhân đến Cống N12A, thôn Tân Quang.

+ Tuyến đường BTXM từ nhà ông Lộc đến  Cống N12A, thôn Tân Quang.

+ Công trình Xây dựng mới hệ thống điện chiếu sáng công cộng đường trục chính xã Ninh Quang, đoạn từ QL 1A đến Cầu Sấu.

II. Phương hướng, nhiệm vụ  năm 2022:

Thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

Phối hợp với trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Ninh Hòa lập hồ sơ bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022.

Tổ chức đấu giá cho thuê đất quỹ đất 5% và đất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản do UBND xã quản lý năm 2022 – 2023.

Tiếp tục mời các gia đình chưa caáp giaáy chöùng nhaän QSDÑ ban ñaàu đến UBND xã để hướng dẫn thủ tục cấp giấy CNQSD đất.

Thẩm tra xác minh đơn tranh chấp và tham gia hòa giải các vụ việc ở địa phương.

Thực hiện công tác đầu tư xây dựng năm 2021 theo Nghị quyết HĐND xã.

Tổ chức nghiệm thu các công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Treân ñaây laø baùo caùo coâng taùc Địa chính – Xây dựng  naêm  2021./.

 
 

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovidĐánh giá CCHC CBCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC TC, DNHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

12/5/2022 5:49:10 PM

^ Về đầu trang