Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Đất đai, dân số, lao động hàng quý

Báo cáo dân số, lao động năm 2018

Báo cáo dân số, lao động năm 2018
Báo cáo dân số, lao động năm 2018

Biểu số: 01/X-DS

Ngày báo cáo:

Ngày 31 tháng 01 năm sau năm báo cáo

DÂN SỐ

Năm 2018

Đơn vị lập BC: UBND xã Ninh Quang

Đơn vị nhận báo cáo:

 Chi cục Thống kê thị xã Ninh Hòa

          

                                                                                                                                                                                                       Đơn vị tính: Người 

STT

Toàn xã/P/TT và chi tiết đến thôn/khu

Dân số thời điểm 1/1

Dân số thời điểm 31/12

Dân số trung bình năm

 

Tổng số

TĐ: nữ

Tổng số

TĐ: nữ

Tổng số

TĐ: nữ

 
 

A

B

1

2

3

4

5=(1+3)/2

6=(2+4)/2

 

 

Tổng số

13279

6700

13435

6739

13357

6703

 

1

Tân Quang

1943

977

1963

986

1953

982

 

2

Vạn Hữu

711

356

719

360

715

358

 

3

 Phú Hòa

2224

1123

2249

1134

2237

1128

 

4

 Quang Vinh

752

381

762

386

757

383

 

5

 Thạnh Mỹ

2376

1203

2404

1215

2390

1209

 

6

 Thuận Mỹ

1875

943

1896

953

1886

948

 

7

Trường Châu 

489

248

498

253

493

251

 

8

 Phước Lộc

1039

525

1050

531

1044

528

 

9

 Thạch Thành

1870

944

1894

921

1882

916

 

 

 

Cân đối dân số toàn xã/P/TT

Đầu năm

(+)Sinh

(-)Chết

(+)Đến

(-)Đi

(=)Cuối năm

Tổng dân số (người)

13279

157

77

121

45

13435

Trong đó nữ (người)

6700

71

33

65

31

6772

 

 

   Người lập biểu

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Thu Hiền

    Ninh Quang, ngày     tháng      năm 2019 

                   KT. CHỦ TỊCH

                  PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

                      Đặng Ân

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovidĐánh giá CCHC CBCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC TC, DNHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

8/15/2022 1:56:46 PM

Thiết kế website           
 
 
 
 
^ Về đầu trang