Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Báo cáo vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường năm

Báo cáo an toàn thực phẩm năm 2020

Báo cáo an toàn thực phẩm năm 2020
Báo cáo an toàn thực phẩm năm 2020

BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN THỰC PHẨM

 

 

x

                         Báo cáo 6 tháng                       Báo cáo năm

 

 

 

 

Kính gửi:    - Trung Tâm Y tế thị xã Ninh Hòa;

                    -  Phòng Y tế Thị xã Ninh Hòa;

                    - UBND xã Ninh Quang.

 

Hành chính

 

1. Tên xã: Ninh Quang

- Dân số (người): 13.176

 

- Diện tích (Km2): 18

 

- Số thôn/bản/tổ: 9

 

2. Thống kê nguồn lực quản lý ATTP tuyến xã/phường:

1

Tên đơn vị:  Trạm Y tế xã Ninh Quang

2

Địa chỉ:

 

Thôn: Thạnh Mỹ

Phường/xã: Ninh Quang

Quận/huyện: Ninh Hòa,  Tỉnh/TP: Khánh Hòa

Điện thoại: 02583641221

 

 

 

Emai:tytninhquang@yahoo.com.vn

 

 

 

3

Cán bộ, nhân viên:

     
 

(a) Tổng số cán bộ, nhân viên (*): 01 người

 

(b) Phân loại (ghi số người vào cột tương ứng):

 
 

Cán bộ

Số lượng (người)

 

(1) Chuyên trách

0

 

(2) Kiêm nhiệm

01

 

(3) Khác (ghi rõ)

0

 

(c) Trình độ học vấn (ghi số người vào cột tương ứng):

 

Trình độ

Số lượng (người)

 

(1) Sau đại học

0

 

(2) Đại học

1

(3) Cao đẳng, trung cấp

0

 

(4) Khác (ghi rõ)

0

4

Thiết bị văn phòng của bộ phận được phân công nhiệm vụ bảo đảm ATTP

 

Tên trang thiết bị

Số lượng

 

        (1) Máy tính (chiếc)

1

               
 

(*) Bao gồm cả cán bộ văn xã làm đầu mối về an toàn thực phẩm theo Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 10/10/2017 của Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2017.

3. Thông tin số cơ sở thực phẩm:

 

TT

Nội dung báo cáo

Tổng số cơ sở trên địa bàn xã (Cơ sở)

Số cơ sở thuộc quản lý của UBND xã (Cơ sở)

Số cơ sở có GCN đủ điều kiện/tổng số cơ sở phải cấp GCN (Cơ sở)

 

1

Cơ sở sản xuất thực phẩm (bao gồm cả cơ sở vừa sản xuât vừa kinh doanh)

 

17

17

2/17

 

2

Cơ sở kinh doanh thực phẩm

16

16

10/16

 

3

Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

06

06

0

 

4

Cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố

109

109

0

 

Tổng cộng

145

145

12/33

 

II.

Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm

 

1. Quản lý, chỉ đạo:   

 

TT

Nội dung hoạt động

Kết quả

 

Số lượng

Ghi chú

 

1

BCĐLN ATTP phường/xã/thị trấn do Chủ tịch UBND  làm Trưởng ban:

10

 

 

2

Họp BCĐLN ATTP

03

 

 

3

Hội nghị triển khai, tổng kết của BCĐ

01

 

 

2. Thông tin, truyền thông

 

TT

Tên hoạt động/hình thức

Kết quả

 

Số lượng

Ghi chú

 

1

Nói chuyện/Hội thảo

0

 

 

2

Phát thanh loa, đài (tin/bài/phóng sự)

14

 

 

3

Băng rôn, khẩu hiệu

04

 

 

4

Tranh áp – phích/Posters

0

 

 

5

Tờ gấp/tờ rơi

0

 

 

6

Tài liệu khác (ghi rõ):……………………..

0

 

 

3. Hoạt động thanh tra, kiểm tra:

 

1

Số lượng đoàn:

03

 

2

Số cơ sở được thanh tra, kiểm tra (cơ sở):

146

 

3

Kết quả chi tiết:

 

TT

Nội dung

Tuyến xã

 

SX thực phẩm (gồm vừa SX và vừa KD)

KD thực phẩm

KD dịch vụ ăn uống

KD thức ăn đường phố

Tổng cộng

 

1

Tổng số cơ sở

17

16

6

109

145

 

2

Cơ sở được thanh tra, kiểm tra

04

12

6

98

120

 

 

Đạt (số cơ sở/%)

02

10

6

53

73

 

Vi phạm (số cơ sở/%)

02

02

0

45

49

 

3

Xử lý vi phạm

 

 

 

 

 

 

3.1

Phạt tiền:

Không

Không

Không

Không

Không

 

 

- Số cơ sở:

............

............

..........

............

............

 

- Tiền phạt (đồng):

.............

............

..........

.............

.............

 

3.2

Xử phạt bổ sung:

Không

Không

Không

Không

Không

 

 

- Đình chỉ hoạt động (*)

.............

............

............

.............

.............

 

- Tịch thu tang vật...

............

............

..........

............

............

 

3.3

Khắc phục hậu quả (loại, trọng lương):

Không

Không

Không

Không

Không

 

 

- Buộc thu hôì (*)

.............

............

..........

.............

.............

 

- Buộc tiêu hủy

.............

............

..........

.............

.............

 

- Khác (ghi rõ):........

............

............

..........

............

............

 

(*) Tổng hợp các trường hợp đầu mối xử lý và chuyển cấp trên quyết định

4. Kiểm nghiệm thực phẩm

 

TT

Loại xét nghiệm nhanh

Kết quả xét nghiệm mẫu

 

Tổng số mẫu xét nghiệm (mẫu)

Mẫu đạt

Mẫu không đạt

 

Số lượng

%

Số lượng

%

 

1

Hóa lý

không

 

 

 

 

 

2

Vi sinh

không

 

 

 

 

 

5. Ngộ độc thực phẩm

 

TT

Nội dung

Kết quả

So sánh (số lượng/%)

 

Năm nay

Năm trước

 

1

Số vụ (vụ)

không

không

không

 

2

Số mắc (người)

không

không

không

 

3

Số tử vong (người)

không

không

không

 

4

Số vụ ≥ 30 người mắc (vụ)

không

không

không

 

6. Kinh phí triển khai hoạt động về ATTP

 

TT

Nguồn kinh phí

Số lượng (triêụ đồng)

Ghi chú

 

1

Ngân sách từ Chương trình mục tiêu y tế - dân số

không

không

 

2

Ngân sách từ địa phương

2,8

 

 

3

Nguồn kinh phí khác (ghi rõ)…

không

 

 

Tông cộng

2,8

 

 

7. Các hoạt động khác (nếu có):

 

 

Không

 

III. Đánh giá chung

 

 

1. Ưu điểm:

- Có kiện toàn BCĐ an toàn thực phẩm, xây dựng ban hành các kế hoạch, văn bản về triển khai ATTP, thành lập Đoàn kiểm tra ATTP, phát bài tuyên truyền trên đài truyền thanh xã, băng rôn tuyên truyền tại chợ, khu dân cư đông người.

- Hầu hết các cơ sở thuộc xã quản lý trong năm đều được kiểm tra.

- BCĐ xã được tập huấn thường xuyên các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

 
 

2. Tồn tại:

- Các cơ sở vi phạm về ATTP chưa được áp dụng các biện pháp xử phạt theo qui định mà hầu hết là nhắc nhở.

- Công tác truyền thông trực tiếp cung cấp kiến thức ATTP cho các cơ sở chưa được thực hiện mà chỉ thực hiện tuyên truyền trên đài truyền thanh xã

 
 

3. Kiến nghị:

- Cần bổ trí kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia cho các hoạt động truyền thông, hiện tại không có kinh phí.

- Cung cấp các áp phích, tài liệu truyền thông.

 
 

Nơi nhận:

- Phòng Y tế;

- Trung tâm Y tế huyện;

- UBND xã/phường/thị trấn;

- Lưu: VT.

 

LÃNH ĐẠO

(Ký tên đóng dấu)

 

 

 

 

Nguyễn Văn Trọng

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovidĐánh giá CCHC CBCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC TC, DNHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

12/5/2022 7:15:12 PM

^ Về đầu trang